Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeente Raalte zet TMA analyse in voor vervullen van vacatures

10-03-2022

Eind vorig jaar ging gemeente Raalte op zoek naar 4 consulenten werk. Hoe vul je 4 functies tegelijk, tijdens krapte op de arbeidsmarkt? ‘We merkten al langer dat het met onze standaard werving niet goed meer lukte om vacatures te vullen. We besloten deze werving daarom totaal anders aan te pakken’, vertelt Yvette Zwijnenberg, HR medewerker bij gemeente Raalte. Deze aanpak resulteerde in 192 sollicitanten.

Beeld: gemeente Raalte - sociaal domein 

Op 11 november 2021 verschijnt op de website van gemeente Raalte een oproep van Burgemeester Martijn Dadema: ‘Dit is geen vacature en ook weer wel. Bij de gemeente Raalte hebben we een baan voor vier nieuwe consulenten werk. Maar we hebben liever niet dat je solliciteert. We vinden het leuker dat je meteen langskomt. Je bent gewoon niet in staat om de mensen om je heen te negeren: altijd betrokken en nieuwsgierig. Je hebt geen fobie voor administratie, maar het liefst ben je de hele dag met mensen in de weer. Je bent een fixer, je motto is ‘Waar een wil is, is een weg’. Wat ons betreft heeft iedereen met deze gouden combinatie, het in zich om een goede consulent werk te zijn of te worden. Ik ontmoet je graag op 19 november!’

Iedereen die wilde proeven van de functie consulent werk was van harte welkom op een open inloop, volgens de toen geldende coronamaatregelen, in de publiekshal van het gemeentehuis van Raalte. ‘De uitnodiging voor de open inloop is ook gedeeld op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en in het weekblad van Salland’, zegt Yvette. De oproep leidde tot een enorm succes. Via een aanmeldformulier op de website van gemeente Raalte meldden zich 278 geïnteresseerden voor de functie. 187 bezochten de open inloop, waar zij werden ontvangen door burgemeester Martijn Dadema en bij verschillende stands met consulenten in gesprek konden gaan. ‘Het was voor het eerst dat we een vacature op deze manier aankondigden en aanpakten. We hebben enorm leuke reacties gehad van de deelnemers’, geeft Yvette enthousiast aan. 

Speeddates 
De maandag na de open inloop konden bezoekers, en degene die niet op de inloop konden komen maar nog wel geïnteresseerd waren, kenbaar maken nog steeds geïnteresseerd te zijn. Dit konden zij aangeven door de zin ‘Ja, dit is mijn baan omdat…’ aan te vullen en door een link naar hun LinkedIn-profielen op te geven, of relevante opleidingen en werkervaringen te noteren. 192 mensen gaven aan verder te willen kennismaken. De consulenten van gemeente Raalte selecteerden 48 deelnemers om speeddates mee te houden. Deze kandidaten kregen 2 korte speeddates met consulenten en op basis daarvan werden 20 kandidaten uitgenodigd voor een gesprek van 20 minuten. Dit resulteerde in een selectie van 10 potentiele kandidaten voor de functie consulent werk.

Divers team samenstellen 
‘Alle 10 waren geschikt voor de functie. Omdat we naar 4 consulenten werk zochten die samen een team vormen, is het belangrijk dat zij verschillend zijn en elkaar aanvullen’, benadrukt Yvette. Samen met hun HR adviseur ging Yvette op zoek naar een methode om de persoonlijkheden van de kandidaten in kaart te brengen. Ze kwamen al gauw terecht bij de Talent Motivatie Analyse (TMA). De TMA analyse start met een online vragenlijst om drijfveren, talenten en competenties in kaart te brengen, waarna de uitkomst door een TMA-professional wordt doorgenomen met de kandidaat. ‘Ik nam contact op met de consultant van the Talent Company om de mogelijkheden voor het inzetten van een TMA analyse te bespreken. Hij attendeerde mij erop dat wij onderdeel zijn van Talentenregio en dat Talentenregio ook TMA analyses uitvoert voor organisaties die aangesloten zijn bij Talentenregio. Dat was mooi nieuws! Ik nam contact op met Talentenregio om de samenwerking in gang te zetten’, aldus Yvette. 

Samenwerking met Talentenregio 
Anne Hollak, projectleider leren en ontwikkelen, en Merlien Jansma - Soedhoe, projectleider arbeidsmarktcommunicatie en mobiliteit, sloten vanuit Talentenregio aan bij het wervingsproces van gemeente Raalte. Beiden zijn gekwalificeerd om de TMA analyse in te zetten. Het was de eerste keer dat Talentenregio op deze manier ondersteunt bij een werving. ‘Raalte heeft goed nagedacht over welke kwaliteiten zij zoeken in het team. Met het inzetten van een TMA analyse leer je de kandidaten beter kennen dan via reguliere sollicitatiegesprekken. Bij standaard sollicitatiegesprekken wordt veelal gevraagd naar taken, verantwoordelijkheden en voorbeelden uit de praktijk. Met de TMA analyse kijk je naar talenten en drijfveren. Als je iemand kiest op basis van talenten en drijfveren, hebben beide partijen hier profijt van; een blije medewerker heeft invloed op een organisatie en de performance en vice versa. Ook de kandidaten die het uiteindelijk niet zijn geworden geef je iets waardvols. Elke deelnemer ontvangt namelijk een rapportage over zijn of haar kwaliteiten en inzichten’, legt Merlien uit.

‘Het inzetten van een TMA analyse laat zien waar iemand goed in is. Niet waar iemand goed in wil zijn. Hierdoor kun je nog beter een match maken met jouw vacature. Is iemand een leider en hakt snel knopen door of is iemand heel sociaal en empathisch? Deze details haal je allemaal uit de analyse. Het was prachtig om de werving vanuit een ander perspectief mee te maken en te selecteren op basis van de kwaliteiten van de kandidaten en of diegene past binnen de organisatie‘, vult Anne aan. 

Geen 4 maar 5 nieuwe collega’s
De samenwerking zorgde ervoor dat gemeente Raalte nog vóór de kerstvakantie beschikte over 4 nieuwe consulenten werk. ‘Samen met Anne, Merlien, onze domeinmanager en directe collega’s namen we de uitslagen van de TMA analyses door. Anne en Merlien konden goed inzichtelijk maken hoe kandidaten naar verwachting in bepaalde situaties zullen reageren. Hierdoor konden wij afwegen wie een goede aanvulling voor het team zou zijn’, vertelt Yvette. Inmiddels zijn alle 4 de consulenten aan het werk in hun nieuwe functie. ‘Vanwege het vertrek van een andere collega, is zelfs nog 1 kandidaat die heeft meegedaan aan de TMA analyse aangenomen. De nieuwe collega’s hebben allemaal een andere achtergrond en worden daarom zo goed mogelijk op weg geholpen om het vakgebied snel eigen te maken’, aldus Yvette. 

Onderscheidend zijn
Gemeente Raalte heeft deze bijzondere werving ervaren als een laagdrempelige manier om mensen kennis te laten maken met gemeente Raalte als werkgever. ‘We hebben er zelfs meer aan overgehouden dan gehoopt. Bezoekers van de open inloop hebben we namelijk gevraagd of we hen mogen benaderen als we een andere vacature binnen gemeente Raalte hebben. Iemand die daarop ‘ja’ heeft geantwoord, is benaderd voor een andere vacature en gaat binnenkort bij ons aan de slag. In deze krappe arbeidsmarkt moet je als organisatie onderscheidend zijn om mensen enthousiast te maken om voor jou te willen werken. Raalte probeert dit anders aan te pakken om potentiële kandidaten te bereiken. In de huidige arbeidsmarkt is het belangrijk om ook te kijken of de kandidaat past binnen de organisatie en niet alleen uit te gaan van de kwaliteiten waarover hij of zij beschikt’, adviseert Yvette. 

Wil jij ook in samenwerking met Talentenregio TMA analyses inzetten tijdens jullie werving of wil je met ons sparren over andere mogelijkheden? Neem dan contact op met Anne of Merlien via info@talentenregio.nl.