Overslaan en naar de inhoud gaan

Provincie Overijssel

We willen een provincie zijn, waarin mensen zich thuis voelen. Een provincie die transparant is in haar handelen, beloften waarmaakt en afgerekend kan worden op haar prestaties. Een provincie die professioneel en betrouwbaar is, oog en oor heeft voor haar burgers en voor wat zich in de omgeving afspeelt. Een provincie die zich richt op de toekomst en uitstraalt dat samenwerking niet alleen binnen de muren van het provinciehuis maar ook daarbuiten een vanzelfsprekendheid is.


Wij zetten ons samen met de Overijsselse samenleving, partners, het bedrijfsleven, andere overheden en alle partijen in de Staten in, om aan de slag te gaan met het vasthouden en ontwikkelen van de kracht van Overijssel.

Provincie Overijssel werkt vanuit bestaande kwaliteiten aan het vergroten van betrokkenheid van inwoners en partners. We verbinden ons aan een sterke en ondernemende samenleving waarin vrijheid, verantwoordelijkheid en rentmeesterschap de basiswaarden zijn.

Onze organisatie
De provincie Overijssel heeft haar hoofdvestiging in Zwolle. De organisatie bestaat uit een bestuurlijk en een ambtelijk deel. Het bestuurlijke deel wordt gevormd door Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koning en de Griffie. 

Het ambtelijke deel bestaat uit het concern managementteam en acht eenheden. Samen werken de bestuurders en de uitvoerende organisatie aan het realiseren van maatschappelijke ambities en opgaven in Overijssel. De provincie Overijssel is een middenbestuur dat vernieuwt, inspireert en initiatief neemt. Dat met respect voor traditie vooruit kijkt en investeert in grote, vernieuwende projecten op regionale schaal.

World-class Workplace 
Bij provincie Overijssel staat goed werkgeverschap centraal en omdat we graag willen weten hoe dat door de medewerkers wordt ervaren hebben we in oktober 2020 weer een werkbelevingsonderzoek laten uitvoeren. We mogen ons daarom nu officieel World-class Workplace noemen. Het ‘World-class Workplace’ keurmerk is het grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap dat alleen wordt toegekend aan organisaties waarvan de medewerkers een bovengemiddelde beoordeling geven. Kortom: een keurmerk om trots op te zijn. En dat zijn we! 

Kijk voor meer informatie over provincie Overijssel op: www.overijssel.nl.