Overslaan en naar de inhoud gaan

Hardenberg

De gemeente Hardenberg is een dynamische gemeente et volop ambities. De groene gemeente bruist van de bedrijvigheid! Ons doel is het wonen en werken maar vooral het leven in de gemeente Hardenberg voor alle 60.000 inwoners zo prettig mogelijk te maken!


De gemeente Hardenberg werkt volop aan het halen van ambities op het gebied van voorzieningen, infrastructuur, sport, cultuur en natuur. In de afgelopen jaren is er al veel bereikt.

Stad met een streekfunctie
Hardenberg is stad met een streekfunctie en dat is te zien! Het centrum van Hardenberg heeft al een ware metamorfose ondergaan. Er zijn woningen en winkels bijgekomen, het winkelgebied is vernieuwd, de centrumroute wordt op dit moment gerealiseerd en er zijn de nodige parkeervoorzieningen gerealiseerd. Als eerste onderdeel van het Vechtpark Hardenberg is het haventje gerealiseerd. Ook de komende jaren staat veel op stapel. Een van de belangrijkste projecten waar aan wordt gewerkt is het project Stationsomgeving. Hier worden een sportboulevard, Regionaal Techniek Centrum en gezondheidspark gerealiseerd. Daarnaast wordt het openbaar gebied opgeknapt en wordt de relatie tussen het station en het centrum van de stad verbeterd.Een nieuw centrum voor Dedemsvaart
Ook in de rest van de gemeente speelt een groot aantal projecten. Zo wordt ook het centrum van Dedemsvaart de komende jaren aangepakt en opgeknapt. De gemeente Hardenberg zorgt voor herinrichting van het openbaar gebied en samen met een coördinerend ontwikkelaar wordt het Masterplan Centrum Dedemsvaart opgesteld en uitgevoerd. Alle maatregelen in combinatie met nieuwbouw van winkels en woningen zorgen voor een compleet, compact, comfortabel en duurzaam centrum.

Groene ruimte
Recreatie & toerisme is het visitekaartje van de gemeente. Rond de stad Hardenberg wordt het Vechtpark gerealiseerd met ruimte voor waterberging en kansen voor recreatie, toerisme, natuur, kunst en cultuur. Ook de agrarische sector is een belangrijke economische factor in de gemeente, daarom is hier de komende jaren bijzondere aandacht voor. Dit gebeurt onder andere in de vorm van het bestemmingsplan buitengebied met een unieke benadering waarbij de kwaliteit van het landschap centraal staat.

Duurzaam Hardenberg
Binnen het programma Duurzaam Hardenberg wordt aan vele projecten gewerkt met als doel energie te besparen en waar mogelijk gebruik te maken van duurzame energie. De gemeente Hardenberg wil zelf het goede voorbeeld geven en richt daarom de eigen organisatie zo duurzaam mogelijk in. Ook het verbeteren van de bereikbaarheid van Hardenberg over de weg, per spoor en over het water is de komende jaren een belangrijk thema. Tenslotte wil de gemeente blijven zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen. Ook hierbij is aandacht voor duurzaamheid, het nieuwe bedrijventerrein Heemserpoort wordt klimaatneutraal aangelegd.

Het ambitieniveau van de gemeente Hardenberg vraagt om een inspirerende en informele ambtelijke organisatie. Binnen deze organisatie hebben medewerkers veel eigen verantwoordelijkheden. Persoonlijke ontwikkeling en een goede balans tussen carrière en privéleven staan bij de gemeente Hardenberg dan ook centraal. Vanaf medio 2012 werkt de ambtelijke organisatie aan al deze ambitieuze projecten vanuit het meest duurzame gemeentehuis van Nederland.

Voor meer informatie over de gemeente kijk op: www.hardenberg.nl