Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy statement Talentenregio

Talentenregio respecteert uw privacy. U heeft er recht op dat Talentenregio zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is onder meer vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die Talentenregio toepast bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens
Talentenregio verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hier onder een overzicht van welke gegevens dit zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer
 • IP-adres
 • Land van herkomst
 • Internetbrowser en apparaat type

Als u een profiel aanmaakt dan verwerken wij aanvullend uw volgende persoonsgegevens:

 • Organisatie
 • Functie
 • Functiebeschrijving
 • Werkzaamheden
 • Kennis en expertise
 • Tel. Nr.
 • Links naar sociale media profielen
 • Facturatiegegevens
 • E-mailadres

Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens om. Registreren is bedoeld om te reageren op vacatures, deel te nemen aan activiteiten, kennis te delen en/of updates te ontvangen. Jouw naam, werkgever, functie en contactgegevens zijn zichtbaar voor regio-collega’s van de aangesloten Talentenregio-organisaties die een account op onze website hebben en zijn ingelogd. Op deze manier maken wij contact leggen, netwerken en het delen van kennis mogelijk.

Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.

Bewaren van gegevens
Talentenregio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Talentenregio verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw naam, werkgever, functie en contactgegevens zijn zichtbaar voor regio-collega’s van de aangesloten Talentenregio-organisaties die een account op onze website hebben en zijn ingelogd. Op deze manier maken wij contact leggen, netwerken en het delen van kennis mogelijk. 

Beveiliging
Talentenregio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatieveiligheidsbeleid. Ondanks onze inspanningen kunnen incidenten helaas voorkomen. Als u denkt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Uw rechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Talentenregio zal op dit verzoek in binnen vier weken reageren. U kunt dit verzoek per e-mail, per brief, of telefonisch doen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Contactgegevens voor het doen van een verzoek:
E-mailadres: info@talentenregio.nl
Telefoonnummer: 0529 438 909
Postadres: Postbus 35, 7720 AA Dalfsen
Bezoekadres: Raadhuisstraat 1

Wanneer u via e-mail of per brief een verzoek doet dan kunt u een kopie van een geldig legitimatiebewijs (respectievelijk inscannen of op papier) bijvoegen die als kopie kenbaar is gemaakt en waarbij het BSN onleesbaar gemaakt mag zijn. Als u telefonisch een verzoek doet dan overleggen wij met u hoe u zich het beste kunt identificeren. Voor een verzoek via de balie wordt u verzocht zich aldaar te identificeren met een legitimatiebewijs.

Uw websitebezoek
Talentenregio gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Die cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Als u dat wenst, kunt u ervoor kiezen om zich via uw internetbrowser af te melden voor cookies.

Talentenregio is geïnteresseerd in gegevens die inzicht geven in gedrag van de bezoekers van onze website. Deze gegevens worden gemeten met behulp van een analyseprogramma. Zo meten we bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden, op welk tijdstip de meeste bezoekers komen, hoe lang bezoekers op de site blijven, etc. Dit heeft alleen tot doel de website continu te verbeteren.

Op de website kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op Talentenregio.nl wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare presentaties, YouTube video’s en Storify. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@talentenregio.nl via telefoonnummer 0529 438 909. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Binnen de organisatie is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezien op een goede naleving van de privacywetgeving. Onderdeel van de taken van de FG is het beantwoorden van privacy gerelateerde vragen.

Onze Functionaris voor de Gegevensbescherming is te bereiken via:
E-mailadres: info@talentenregio.nl
Telefoonnummer: 0529 438 909
Postadres: Postbus 35, 7720 AA Dalfsen
Vermeld in de aanhef: "T.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming".

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.