Talentenregio is een samenwerkingsverband tussen 25 overheidsorganisaties. Samen vertegenwoordigen we ruim 7000 medewerkers in de meest uiteenlopende functies.

Aangesloten zijn de gemeenten: Apeldoorn, Dalfsen, Deventer, Dronten, Elburg, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel, Nunspeet, Oldebroek, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle, de Omgevingsdienst IJsselland, Shared Service Centrum ONS, de Veiligheidsregio IJsselland, de provincie Overijssel en TIEM.

 

 

Visie

Talentenregio-organisaties…

Kunnen ten volle tegemoet komen aan de (hoge) eisen van de burger, bedrijven en maatschappelijke instellingen

Gaan strategisch om met de inzet van hun huidige en toekomstige personeel en spelen daarmee in op de aankomende vergrijzing en ontgroening

Werken samen om zo hun medewerkers de mogelijkheid te geven hun talenten te ontwikkelen en hen actief ondersteunen deze talenten daar in te zetten waar ze het meest tot hun recht komen

Wij zien een samenleving waarin de burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen mondiger worden en hoge eisen stellen aan overheidsorganisaties.

Wij zouden graag zien dat Talentenregio-organisaties zodanig kunnen presteren dat ze ten volle tegemoet kunnen komen aan de (hoge) eisen van burgers.

We zien Talentenregio-organisaties die onvoldoende voorbereid zijn op de aankomende vergrijzing en ontgroening van hun arbeidspotentieel.

We zouden graag zien dat Talentenregio-organisaties bewust strategisch omgaan met de inzet van hun huidig en toekomstig personeel.

We zien Talentenregio-organisaties die zelf onvoldoende in staat zijn medewerkers te faciliteren in hun ontwikkeling.

We zouden graag zien dat Talentenregio-organisaties samenwerken om medewerkers de mogelijkheid te geven hun talenten te ontwikkelen en hen actief ondersteunen deze talenten daar in te zetten waar ze het meest tot hun recht komen en het grootste verschil maken.

We zien medewerkers kiezen voor baanzekerheid (zekerheid op korte termijn).

We zouden graag zien dat medewerkers met bezieling hun eigen talenten ten volle benutten (werk als middel om betekenisvol te zijn) en erop durven vertrouwen dat hun baanzekerheid daarmee eerder groter dan kleiner wordt.

Missie

Talentenregio richt zich primair op de individuele medewerkers.

Wij bieden ze faciliteiten waarbinnen zij zich kunnen ontplooien en ontwikkelen waardoor het bewustzijn van de medewerker dat zij een zinvolle bijdrage kan leveren aan het mede vormgeven van een goed functionerende overheid groeit.

Medewerkers van Talentenregio-organisaties kunnen op een gemakkelijke en laagdrempelige manier bewegen en kennis en kunde uitwisselen.

Merkbelofte

Wij inspireren medewerkers om met "betekenis" te denken; we maken hen bewust van hun vermogen om een verschil te maken voor anderen (burgers, bedrijven en collega’s)

Unieke kracht

Talentenregio is als geen ander in staat medewerkers te verleiden om bewust betekenis te geven aan hun werk, door ze ruimte te geven om te ontwikkelen en gebruik te maken van de diensten en instrumenten van Talentenregio.

Kernwaarden

Bevlogen
Wij zetten ons in om medewerkers te inspireren zichzelf een spiegel voor te houden, hun kans te pakken, contacten te leggen en kennis en kunde te delen.

Uitdagend/ grensverleggend
Wij dagen medewerkers uit om hun eigen identiteit vast te stellen, het vizier te richten op de eigen toekomst en over de grenzen te kijken van hun eigen werk en organisatie.

Ontplooiend

We organiseren activiteiten die gericht zijn op de ontplooiing van medewerkers en werken daardoor mee aan persoonlijke zingeving en werkgeluk.

Lees de ervaringen van medewerkers