Overslaan en naar de inhoud gaan

Omgevingsdienst IJsselland

Omgevingsdienst IJsselland verleent vergunningen, houdt toezicht en voert controles uit bij bedrijven. We werken nauw samen met en voor 11 gemeenten in IJsselland en de Provincie Overijssel. We zijn experts op het gebied van veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, afval, asbest en bodem. Vanuit onze kantoorlocatie in Zwolle bezoeken onze professionals dagelijks bedrijven om te toetsen of ze voldoen aan wet- en regelgeving en ze te adviseren over bijvoorbeeld duurzame energie.


Vergunningen
De Wabo regelt de omgevingsvergunning. Dit is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Het is onze taak om te onderzoeken of iemand wel of geen recht heeft op een vergunning op milieugebied. Wij hebben daarvoor specialistische kennis in huis.

Toezicht en handhaving
We controleren of bedrijven voldoen aan de actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu, zoals luchtkwaliteit, geluid en bodem. Hierover adviseren we de betrokken gemeenten en de provincie.

Advies
We zetten onze deskundigheid in op verschillende vlakken, zoals veiligheid, luchtkwaliteit, geluidsbelasting, bodemkwaliteit en energie en duurzaamheid. Doel is om risico’s te beperken en zo de leefbaarheid van de regio IJsselland te vergroten. Daarnaast behoort informatiegestuurde handhaving tot ons takenpakket. Dit betekent dat we ons verdiepen in de keten van een afvalstof. Door kennis uit te wisselen met de Rijksinspectie, de politie, het Openbaar Ministerie en andere OD’s, kunnen we gedegen onderzoek doen. Dit resulteert in waardevolle informatie die onze toezichthouders goed kunnen gebruiken bij bedrijfscontroles.

Samen sterk
Met één vestiging voor elf gemeenten en de provincie, bundelen we onze krachten en elkaars expertise. Hierdoor kunnen we persoonlijk maatwerk en een optimale service bieden. Maar we betrekken ook instanties als de brandweer, waterschappen, politie en justitie bij onze activiteiten. Samen staan we sterk!
 

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/7XnYIT1azEE.jpg?itok=b3aogct5","video_url":"https://www.youtube.com/watch?v=7XnYIT1azEE&feature=youtu.be","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":1},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive, autoplaying)."]}