Talent werkt, voor zowel individuele medewerkers als voor organisaties. Talentenregio zet zich daarom in voor een succesvolle interne arbeidsmarkt tussen de 26 Talentenregio-organisaties. Sinds de oprichting van Talentenregio is de arbeidsmarkt aanzienlijk veranderd, waardoor het invullen van vacatures lastiger is. Samen met de deelnemende organisaties is Talentenregio gekomen tot beter passende interne arbeidsmarktregels voor de medewerkers en voor de Talentenregio-organisaties.

De nieuwe regels bieden meer ruimte voor flexibiliteit en eigen inbreng van de deelnemende organisaties. Zo is het gelijktijdig intern én extern werven mogelijk, waarbij interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang hebben. De definitie van preferente kandidaat is aangepast waardoor het voor de organisaties eenvoudiger is om een preferente kandidaat te benoemen. Medewerkers kunnen hierdoor sneller intern doorstromen. Dit maakt het makkelijker huidig talent te behouden en nieuwe talenten te werven. Stagiaires, werkervaringsplaatsen, externe inhuur én medewerkers waar een Talentenregio-organisatie financiële verplichtingen voor heeft, komen namelijk ook als interne kandidaat in aanmerking voor vacatures. Het minimum aantal dagen dat een vacature binnen de regio open moet worden gesteld, is teruggebracht van 10 werkdagen naar 7 kalenderdagen. Hierdoor kunnen sollicitatieprocedures worden versneld. De nieuwe regels maken het mogelijk om tijdens de openstelling van een vacature op onze website (indien gewenst) tussentijds contact op te nemen met kandidaten en gesprekken te voeren. Hierdoor kan een organisatie goede kandidaten snel aan zich binden en weet een kandidaat eerder waar hij of zij aan toe is.

De nieuwe interne arbeidsmarktregels vind je hier.

De interne arbeidsmarktregels betreffen regionale afspraken. Dit betekent dat de regels per deelnemende organisatie kunnen verschillen. Mocht je vragen hebben over het werving- en selectiebeleid van jouw organisatie dan kun je contact opnemen met de P&O-adviseur binnen jouw organisatie.

Heb je vragen over de interne arbeidsmarktregels op onze website? Neem dan gerust contact op met Merlien Soedhoe, onze projectleider arbeidsmobiliteit en traineeprogramma, via merlien@talentenregio.nl.