Overslaan en naar de inhoud gaan

Maak gebruik van onze mobiliteitstafel voor de volgende stap in jouw loopbaan!

03-05-2022

Sinds september 2021 is Talentenregio gestart met een mobiliteitstafel in de vorm van een pilot. We brachten P&O’ers binnen de regio bij elkaar om te voorzien in arbeidsmobiliteit binnen de Talentenregio-organisaties. Om mobiliteit en werkplezier te blijven realiseren, wordt de mobiliteitstafel een blijvend onderdeel in het Talentenregio-aanbod!

Wij focussen op talent. Dat doen wij niet zomaar, dat doen wij omdat talent werkt, voor individuele medewerkers én voor organisaties! Daarom zetten wij ons onder andere in voor mobiliteit, in alle fasen van de loopbaan. Met de mobiliteitstafel willen we de interne mobiliteit binnen Talentenregio bevorderen, verbinding op het gebied van mobiliteit creëren en samenwerken aan mobiliteit gerelateerde casussen. De mobiliteitstafel is een waardevol instrument voor medewerkers die van baan moeten of willen wisselen en kan worden ingezet in binnen heel Talentenregio. Daarbij maakt het niet uit of het om gedwongen of vrijwillige mobiliteit gaat. 

Sinds de start van de pilot kwamen P&O’ers uit de regio om de maand (digitaal) bij elkaar om casussen rondom mobiliteit te bespreken. Vorige maand heeft een evaluatie plaatsgevonden en zijn wij tot de conclusie gekomen dat de mobiliteitstafel een blijvend onderdeel wordt in het dienstverleningsprogramma van Talentenregio! Met de mobiliteitstafel kunnen we de lijntjes tussen de Talentenregio-organisaties kort houden en werken we samen op het gebied van mobiliteit waardoor medewerkers hun talenten volop kunnen benutten in een functie die bij hen past.

Werk jij bij een Talentenregio-organisatie en ben jij klaar voor een volgende stap in jouw loopbaan binnen één van onze Talentenregio-organisaties? Maak dan gebruik van onze mobiliteitstafel! Organisaties bespreken casussen en klussen rechtstreeks met elkaar om te kijken of we tot een match kunnen komen. Een mooie kans voor zowel jou als voor de organisatie! Heb jij interesse en wil je meer weten over de mobiliteitstafel? Neem dan contact op met jouw HR adviseur of met het programmateam van Talentenregio via merlien@talentenregio.nl