Eind november startte de leergang ‘Triple Helix: Samenwerken tussen overheid, ondernemers en onderwijs’. Talentenregio en Regio Zwolle hebben deze unieke cursus ontwikkeld. Donderdag 28 maart werd de leergang op feestelijke wijze afgerond met een eindopdracht door de deelnemers in aanwezigheid van collega’s en andere belangstellenden. Het was de eerste keer dat Regio Zwolle en Talentenregio de leergang organiseerden in deze vorm. 

De deelnemers waren afkomstig uit het bedrijfsleven, onderwijs, gemeenten en de provincie Overijssel. De leergang staat onder leiding van Maarten Hageman: “We kunnen terugblikken op inspirerende bijeenkomsten. Voor herhaling vatbaar. Het begrijpen van elkaar en het inzicht krijgen in elkaars organisaties vormde de rode draad om het samenwerken binnen Regio Zwolle verder te versterken.”

Een van de deelnemers verwoordde het als volgt: “Samenwerken betekent expertise losmaken uit de samenleving. Op deze manier maak je het probleem misschien eerst groter, maar daardoor worden de oplossingen veel efficiënter. En dan is het goed te weten bij wie je moet zijn om snel stappen te maken.” Een andere deelnemer benadrukte: “Het motto ‘eigenbelang collectief maken en collectief belang eigen maken’, vind ik een mooie graadmeter om succesvol te kunnen samenwerken.”

Een keur aan gastdocenten kwam gedurende vier dagen langs om hun ervaring over samenwerken te delen. Onder anderen Boudewijn Steur, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Geert Teisman,  Erasmus Universiteit, Trudy Huisman, Economic Board Regio Zwolle, Marcel Boogers, Universiteit van Twente, Edwin Kaats, Common Eye, Henk Hagoort, Windesheim, Bert Beun, Deltion College en Ilse Matser, lector familiebedrijven bij Windesheim. De groep was ook een dag te gast bij Wezenberg Transport in IJsselmuiden. Een van de vele familiebedrijven in Regio Zwolle die betere resultaten boekt door samenwerken.

De winnaars van de pitches tijdens de slotbijeenkomst zijn geworden: Esther Eisen, Windesheim, Claudia ter Veen, gemeente Hattem en Janet Kalter, gemeente Oldebroek/Talentenregio met een presentatie over strategisch personeelsbeleid onder de noemer van Amuse Triple Helix Amuse. 

Zij hebben een cheque, van Talentenregio, aangeboden gekregen met een Ynnovate sessie, waarin het plan van aanpak op een creatieve wijze verder uitgewerkt kan worden.