Twee leden van de rekenkamercommissie

Aantal uren per week:
2
Organisatie:
Hattem
Vakgebied:
Bestuurlijk
Periode:
4 jaar
Werk-/denkniveau:
HBO
Reageren tot:
01 april
Functieomschrijving: 

De rekenkamercommissie van de gemeente Hattem bestaat tot nu toe uit vijf raadsleden, een externe voorzitter en een ambtelijk secretaris. Onlangs heeft de gemeenteraad besloten in de nieuwe raadsperiode verder te gaan met een commissie met een gemengde samenstelling. De commissie zal dan, naast de externe voorzitter en de ambtelijk secretaris, bestaan uit twee raadsleden en twee externe leden.

Daarom zoeken wij met ingang van 1 mei 2018

Twee leden van de rekenkamercommissie

DE WERKZAAMHEDEN VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE:

De leden van de rekenkamercommissie zijn met elkaar verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie. Zij doen onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van onderdelen van het gemeentelijke beleid. Op die manier wil de rekenkamercommissie een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Hattem. De leden van de commissie hebben de volgende taken: het vaststellen van het onderzoeksprogramma, het opzetten van de organisatie van de onderzoeken en het begeleiden van ingehuurde externe onderzoeksbureaus. Overigens wordt per onderzoek bekeken in hoeverre het mogelijk is dat de externe leden van de commissie zelf het onderzoek of een deel ervan uitvoeren.

De publicaties van de rekenkamercommissie vindt u op de gemeentelijke website.

WIE ZOEKEN WIJ?

U beschikt over analytische vaardigheden en bent in staat tot een objectieve oordeelsvorming. U hebt affiniteit (en bij voorkeur ervaring) met het lokaal bestuur en een brede maatschappelijke belangstelling. U bent in staat een kritisch en onafhankelijk oordeel te vormen en u beschikt over communicatieve vaardigheden waardoor u in staat bent om onderzoeksresultaten op heldere wijze te vertalen. U bent bekend met het werk en de omgeving van een rekenkamer(commissie) en hebt kennis van (beleids)onderzoeken.

U vervult geen functies die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie. Daarnaast beschikt u over een onafhankelijke opstelling in het politiek-bestuurlijke krachtenveld. U kunt zich voldoende vrijmaken voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie. De commissie vergadert 9 à 10 keer per jaar in de avonduren, maar haar werkzaamheden kunnen voor een deel ook overdag moeten plaatsvinden. Indien u zelf meedoet aan het uitvoeren van onderzoeken bestaat de mogelijkheid dat er uren bij komen.

Al met al is voor deze functie minimaal vereist:

  • een HBO werk- en denkniveau
  • aantoonbare ervaring met het doen van beleidsonderzoek en het uitvoeren van beleidsevaluaties
  • kennis van en affiniteit met het bestuurlijke besluitvormingsproces

WAT BIEDEN WIJ?

U wordt benoemd en beëdigd door de gemeenteraad voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor eenzelfde periode. U ontvangt een vaste vergoeding van € 66,61 per vergadering, een reiskostenvergoeding en – voor het geval u zelf meedoet aan het uitvoeren van onderzoeken – een vergoeding van € 40,-- per onderzoeksuur.

INFORMATIE

Nadere informatie over de werkzaamheden van de rekenkamercommissie en over de sollicitatieprocedure kan worden ingewonnen bij de secretaris van de commissie, de heer Geertsma (bereikbaar via 038 4431616 of 06 46288677).  

SOLLICITATIE

U kunt solliciteren door uiterlijk 31 maart 2018 een brief met uw motivatie en een curriculum vitae naar de gemeente Hattem te sturen (e-mailadres geertsma@hattem.nl). 

DATA GESPREKKEN

De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op maandag 9 april.

De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter, de waarnemend voorzitter en de secretaris van de rekenkamercommissie.