Dienstverband: 
Vast dienstverband
Aantal uren per week: 
36
Organisatie: 
Meppel
Vakgebied: 
Management
Salarisschaal: 
12
Werk-/denkniveau: 
WO
Reageren tot: 
donderdag, 9 april, 2020

Koers in de organisatie ontwikkeling
De ambtelijke organisatie van de gemeente Meppel is op dit moment volop in ontwikkeling. Snelle innovatieve veranderingen in de samenleving en verbinding met de inwoners, instellingen en ondernemers vragen voortdurend om een flexibele aanpak van de vraagstukken. We richten ons op medewerkers die het vermogen hebben om samen met de mensen in Meppel zich te verbinden aan deze vraagstukken. Waarbij we een betrouwbare samenwerkingspartner in de stad zijn en de basis op orde hebben. Voor de complexe en meervoudige vraagstukken komt het aan op goed samenspel tussen gemeenteraad, College van B&W en de ambtelijke organisatie.

Sturing en leiderschap
De gemeente Meppel is een organisatie met een verticale en horizontale sturing. Verticaal wat binnen teams opgepakt en afgehandeld kan worden. Horizontaal als meerdere disciplines betrokken zijn bij een vraagstuk in de vorm van een project, programma of nog te ontwikkelen vormen van samen sturing. Het begrip sturing en leiderschap verbinden we met eigenaarschap, talent en resultaat. Daarmee zijn sturing en leiderschap niet alleen van leidinggevenden maar van iedereen.

Medewerkers organiseren, binnen afgesproken kaders en in verbinding met andere medewerkers, management en bestuurders, vooral zelf de aanpak van vraagstukken. Passend bij het eigen talent.

Vanuit deze visie zoeken wij voor meerdere teams enthousiaste, gedreven kandidaten voor de rol van: Teammanager

Hoe ziet jouw rol er uit?
Als teammanager geef je leiding aan je team, inspireer je de medewerkers en vertaal je de organisatiekoers naar jouw team, waarbij je de afgesproken doelen en resultaten behaalt. Samen met je collega-teammanagers en directie geef je vorm en inhoud aan de visie en strategie voor de organisatie als geheel. Daarnaast geef je sturing en leiding aan concern brede ontwikkelopgaven. Je bent in staat om te schakelen tussen strategische vraagstukken en soms meer operationele sturing.

We werken vanuit de bedoeling van vraagstukken, zijn daarbij betrouwbaar en werken flexibel samen met onze interne en externe partners. Daarom is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de organisatie en de Meppeler samenleving. Je kent je samenwerkingspartners in de stad en schakelt daarmee op strategisch, tactisch niveau. Gericht op resultaten in stad en dorp waar partijen samen trots op zijn.

Vanuit je teamverantwoordelijkheid stuur je op proces, inhoud, mensen en middelen. Je zorgt ervoor dat je je zaakjes in je team voor elkaar hebt, en houdt. Je gaat je teamleden erin voor dat we werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en onze antenne daarvoor goed onderhouden.

Daarbij geef je richting en ruimte waarbinnen de medewerkers verantwoordelijkheid kunnen nemen en maximaal kunnen presteren. Je begrijpt de inhoud van het werk en kunt je medewerkers hierin sturen, coachen en begeleiden. Je faciliteert je medewerkers in het zelf organiserend vermogen bij het oplossen van vraagstukken. Je bent sparringpartner voor je medewerkers op inhoud, proces en middelen. Je spreekt medewerkers aan op inhoud en gedrag én bent zelf aanspreekbaar op het functioneren. Kortom, je hebt een belangrijke rol bij het realiseren van uitvoeringskracht zodat de gemeente zichtbare resultaten behaalt voor de Meppeler samenleving.

Vanuit je concernverantwoordelijkheid stuur je als opdrachtgever concern brede maatschappelijke vraagstukken en die op het gebied van bedrijfsvoering aan. Je stelt prioriteiten in lijn met de koers van de organisatie en de strategische agenda van het college. Je bent een gezaghebbend gesprekspartner voor het bestuur en de directie en reageert proactief op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Zowel vanuit je team- als je concernverantwoordelijkheid ken jij je mensen en toon je oprechte interesse in dat wat hen drijft. Je stuurt op talentontwikkeling en geeft dat ruim baan. Je stimuleert je mensen om te werken aan hun ontwikkeling en geeft ook hierin het goede voorbeeld. Je staat stil bij successen en geeft complimenten. Je neemt beslissingen en gaat in gesprek over resultaten.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken enthousiaste teammanagers voor een organisatie die volop in ontwikkeling is. Waarbij je in een team van andere teammanagers en directie een sleutelpositie hebt binnen die organisatieontwikkeling. Je hebt ervaring met, en een uitstekend gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen. Je bent in staat om een voorbeeldfunctie te vervullen in gewenst gedrag. Je neemt leiderschap in organisatieontwikkeling voor je team en concern. En hebt daar zelf uitgesproken beelden bij.

Het spreekt voor zich dat je een academisch werk- en denk niveau hebt. Je bent overtuigend en besluitvaardig, omgevingsbewust en vindt samenwerken vanzelfsprekend en hebt een uitstekend gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen. Daarnaast beschik je over kennis van en vaardigheid in het faciliteren van een team op basis van integraliteit. Wat we ook belangrijk vinden, is dat je affiniteit en passie hebt voor een aantal aandachtsgebieden van het team. Ervaring met het leidinggeven aan divers samengestelde teams is een vereiste.
Bovenal ben je een prettig mens, met een hoge gunfactor en een goede balans tussen menselijkheid en zakelijkheid.

Teams waarvoor wij kandidaten zoeken

Advies
Het team Advies levert adviesdiensten aan de interne medewerkers ten aanzien van communicatie, personeel & organisatie, personeels- en salarisadministratie, inkoop- en contractmanagement en juridische zaken.

Ruimte Verzorgen
Het team Ruimte Verzorgen is verantwoordelijk voor de beleids-ontwikkeling, programmering en de uitvoering van alle bestaande beheers- en onderhoudszaken in de gemeente. Het gaat dan om de volgende terreinen: begraafplaatsen, onderhoud groen, parkeren, riolering, speeltoestellen, sportvelden, straatmeubilair, verkeersuitvoering en verharding.

Informatie en Interne Dienstverlening
Het team Informatie en Interne Dienstverlening levert diensten voor de organisatie ten aanzien van informatisering, informatiemanagement, documentatie en informatievoorziening, facilitaire zaken en technisch beheer.

Leefbaarheid en Wijkregie
In het team Leefbaarheid en Wijkregie zijn bijna alle toezicht- en handhavingsfuncties (APV, Boa’s Openbare Ruimte en WABO) ondergebracht om hun krachten te bundelen samen met de wijkregisseurs. Een team wat samen de oren en ogen vormt in de wijken en vandaaruit een belangrijke eerste aanspreekpunt is voor de inwoners van onze wijken. Ook is het juridisch advies van de APV in dit team ondergebracht.

Financiën en Belastingen 
Het team Financiën en Belastingen richt zich op financieel advies, -administratie en de gehele planning & control cyclus. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de uitvoering van de basisregistraties en belastingen.

Werk en Meedoen
Het team Werk en Meedoen bestaat uit professionals vanuit het Sociaal Domein (van beleid tot uitvoering) waarbij de focus in dit team ligt in de levensfase Werken en Meedoen: participatie/re-integratie, WMO begeleiding, Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, inburgering, schuldhulpverlening, armoede, laaggeletterdheid.

Dienstverlening
Het team Dienstverlening is verantwoordelijk voor de enkelvoudige vragen over de volle breedte van de dienstverlening van de gemeente. Bij het team Dienstverlening komen alle eerstelijns contacten binnen zoals: telefoon, mail, bezoekers stadhuis, social media etc.


Vitaliteit