Aantal uren per week: 
36
Organisatie: 
Zwolle
Vakgebied: 
Ruimtelijke Ordening
Werk-/denkniveau: 
WO
Reageren tot: 
dinsdag, 22 oktober, 2019

 Dit zijn wij 

Natuurmonitoring met 80 vrijwilligers, een natte voetenkaart voor klimaatadaptatie én de slimste binnenstad. Zo doen we dat in Zwolle. Samen met onze 126.000 inwoners, want we geloven dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken.
Zwolle is rijk aan groen en natuurgebieden. Wij gaan al decennia lang op een bewuste en verantwoorde manier om met de biodiversiteit van de stad. Ook zijn we zuinig op de landschappelijke kwaliteit van ons buitengebied. De groei en ontwikkeling van de stad betekent voor ons ook groei en ontwikkeling van de stedelijke hoofdgroenstructuur en zorg voor een aantrekkelijk en natuurrijk buitengebied. Wij werken in een netwerkorganisatie, over meerdere afdelingen heen en samen met partners in de stad en de regio. Vanuit je thuisbasis, de afdeling Civiel en Groen, lever je expertise op het gebied van landschapsecologie, natuurontwikkeling, biodiversiteitsbeleid en natuurbeheer van de openbare ruimte.

 Dit ga je doen 

Je neemt vrijwel dagelijks deel aan gesprekken over de gewenste ontwikkelingsrichting van de stad. Op het niveau van een inrichtingsplan, een bouwplan, een omgevingsplan of een omgevingsvisie. Daarbij zit je regelmatig aan tafel met planologen, milieukundigen, verkeerskundigen en stedenbouwers. Ook  het waterschap, Rijkswaterstaat en gebiedsbeheerders als Landschap Overijssel of Staatsbosbeheer zijn partners die je vaak ontmoet.

Je bent in deze overleggen samenwerkingsgericht en een verbinder. Je staat echter ook voor de groene waarden en ecologische rijkdom van de stad, en weet dit belang met verve en overtuigend in te brengen. Je toont daarbij strategisch inzicht, overtuigingskracht, en op kritische wijze begrip voor andere belangen. Je hart ligt bij de natuur- en landschapsbescherming. Je bent echter geen actievoerder, maar adviseur van het college. Vanuit die positie zit je aan tafel met, en spreek je de taal van vakgenoten, natuurvrijwilligers en bestuurders.

Je bent het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie voor de toepassing van de Wet Natuurbeheer, wat betreft de gebiedsbescherming. Je adviseert hierover aan diverse collega’s. Je bent thuis in de wereld van milieueffectrapportages, natuurtoetsen en ADC-toetsen, en hun rol binnen de ruimtelijke ordening. Je vormt een team met je collega (junior) ecoloog en spart met hem/haar op het gebied van soortbescherming en beheer en gebruik van de openbare ruimte. Je werkt nauw samen met de beleidsadviseur Groen van de afdeling Ruimte en Economie.

Nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied vertaal je naar de Zwolse situatie, door het voorstellen van nieuw beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en inrichting, natuur- en landschapsprojecten, agrarisch natuurbeheer en het stellen van kaders ten behoeve van de bescherming en verdere ontwikkeling van de natuurwaarden van Zwolle.

 Dit ben jij 

Je hebt een WO werk- en denkniveau en minimaal zeven jaar ervaring met ecologische advisering. Niemand hoeft jou wat te vertellen over natuur-en landschapsbescherming en -ontwikkeling en je verbaast je collega’s met je kennis van dier- en plantensoorten. Daarnaast beheers je de natuurwetgeving. Je hebt een goede soortenkennis ten aanzien van flora en fauna, en hebt ervaring met het opstellen dan wel het beoordelen van inventarisaties, monitoringprogramma’s en beheerplannen. Je legt makkelijk lijntjes naar mensen die je op elk niveau weet te inspireren. Je kunt je verplaatsen in de belangen van collega’s die voor een ander vakgebied staan.

Of je een advies met verve presenteert of een lekker leesbaar stuk schrijft, alle facetten van deze baan zie je als een middel om flora en fauna de ruimte te geven in Zwolle. Dat is je passie. Daar ligt je hart.

 Dit bieden wij 

Een salaris van maximaal € 5.699,- (schaal 12) bruto per maand bij een volledige werkweek van gemiddeld 36 uur per week. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Daarnaast wordt er pensioen voor je opgebouwd.

 Solliciteren

Graag ontvangen wij je brief met CV uiterlijk 21 oktober 2019 middels deze sollicitatieknop. 

 Meer weten? 

Afdelingshoofd Oebele Jansma: ‘Ik werk al lang bij Zwolle in verschillende functies. Zwolle verveelt nooit! Graag maak ik een afspraak om jouw visie op het vak te horen en je meer te vertellen over de Zwolse aanpak. Bel, app of mail mij. Dat kan ook ’s avonds of in het weekend. Oebele Jansma, 06-53 69 85 95, o.jansma@zwolle.nl.