Dienstverband: 
Tijdelijk dienstverband
Aantal uren per week: 
32
Organisatie: 
Zwolle
Vakgebied: 
Sociale zaken en werkgelegenheid
Periode: 
vooralsnog voor een periode van 6 tot 12 maanden (detachering is mogelijk)
Werk-/denkniveau: 
HBO+, WO
Reageren tot: 
maandag, 28 oktober, 2019

Algemene Informatie

De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle vormen tezamen de regio IJsselland om uitvoering te geven aan de Jeugdwet sinds 1 januari 2015. De elf gemeenten hebben gekozen voor een samenwerkingsstructuur. De uitvoerende taken, als onderdeel van de lokale verantwoordelijkheid van de elf gemeenten, zijn belegd in een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland. Hiertoe is een bedrijfsvoeringsorganisatie opgericht, genaamd Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland, voor de uitvoering van de inkoop, contractmanagement, (financiële) administratie, monitoring en de inhoudelijke Regioagenda.

 

Visie

De regio IJsselland werkt vanuit de regionaal vastgestelde visie ‘Samenwerken aan transformatie 2017- 2020’ waarbij de jeugdige  en zijn/haar omgeving  hierbij centraal staat. Er wordt gewerkt vanuit de gedachte ‘1 gezin, 1 plan’.  De elf deelnemende  gemeenten behouden als vanzelfsprekend hun lokale autonomie. De transformatie als ook de uitvoering van de jeugdhulp ís en blijft daarom een lokale aangelegenheid. Regionale beleidsvoorstellen worden  steeds zorgvuldig lokaal afgestemd en besloten.

 

Met ingang van 1 december a.s. is het Regionaal Serviceteam Jeugd op zoek naar een Projectmanager voor 32 uur per week.  

 

Functieomschrijving 

Als Projectmanager ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van de thema’s uit het Jaarplan RSJ IJsselland (Regioagenda), je bent hiervoor dan ook eerste aanspreekpunt voor de diverse Projectleiders die zich hiermee bezig houden. Je coördineert en beoordeelt de projectplannen van de Projectleiders inhoudelijk op basis van politiek bestuurlijke input/beleid/richtlijnen en structuren. Je bent mede penvoerder van diverse inhoudelijke thema’s van de Regioagenda, naast en in samenwerking met de Projectleiders. Je stelt mede het strategisch meerjarenplan en Jaarplan RSJ IJsselland op en bent strategisch sparringpartner van de Regiomanager. Je verzorgt de inhoudelijke voorbereiding van de agenda alsmede de redactie van de stukken ten behoeve van diverse overleggen op ambtelijke en bestuurlijk niveau op verzoek van de Regiomanager.

Als Projectmanager werk je onder directe aansturing van de Regiomanager en maak je deel uit van Regiegroep RSJ IJsselland (MT). Verder fungeer je als ‘Linking pin’ tussen de  regioagenda en de  Transformatie RSJ IJsselland op projectmanagementniveau. De Projectmanager stroomlijnt de voorstellen van de Projectleiders en stemt deze inhoudelijk met de Regiomanager op elkaar af, rekening houdend met de politiek bestuurlijke meerwaarde. Is verantwoordelijk voor de uitwerking van de Regioagenda.

 

Jouw profiel

Jouw denk- en werkniveau is HBO+/WO. Je hebt een relevante opleiding genoten en hebt aantoonbare, meerjarige ervaring binnen een overheidsorganisatie c.q. het Sociaal Domein. Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein, hebt goed zicht op de huidige trends en weet goed je weg te vinden binnen de relevante wet- en regelgeving. Je hebt kennis en ervaring op het gebied van de (relatie tussen) Jeugdzorg, WMO etc. Daarnaast heb je ervaring met het projectmatig en procesmatig werken en je denkt en schakelt snel, op meerdere tafels tegelijk.

Als Projectmanager opereer je in een politiek gevoelige omgeving. Je bent resultaatgericht en proactief waardoor je kansen signaleert. Je bent verbindend en communicatief sterk waardoor je helder adviseert in woord en geschrift.

Tevens heb je ruimte ervaring in het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming en beschik je over een goed ontwikkelde bestuurlijke antenne. 

Salaris

Minimaal € 3.348,- (minimum aanloopschaal 11) en maximaal € 5.520,- (maximum functieschaal 12) bruto per maand bij een volledige werkweek. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Exclusief 17,05% Individueel keuzebudget op jaarbasis.  

 

Solliciteren

Solliciteren kun je t/m 27 oktober 2019 door middel van de sollicitatieknop. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 7 en 12 november a.s.

 

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Inger Poorta, Projectmanager RSJ IJsselland, tel. 06 - 31796115 of Marijke Havik, HR-adviseur, tel. 06 – 12755796.