Dienstverband: 
Tijdelijk dienstverband
Aantal uren per week: 
36
Organisatie: 
Deventer
Salarisschaal: 
10
Periode: 
6 maanden
Werk-/denkniveau: 
HBO
Reageren tot: 
maandag, 26 augustus, 2019

De gemeente Deventer zoekt voor het team Publiekscontacten een 

 

Coördinator Zorg (cluster administratie) voor 6 maanden

voor 36 uur

Het cluster administratie verricht administratieve werkzaamheden rondom Wmo, minima  en Jeugd. Dit geldt zowel voor de producten die worden behandeld door Publiekscontacten Zorg als voor de producten die worden afgegeven in het Sociale Team; centrale toegang maatschappelijke opvang, Beschermd Wonen en de Gezinscoaches.
Op hoofdlijnen gaat het om de administratieve processen: het beschikken; toewijzen; afhandeling van facturen; interne controle; CAK en SVB.

 

Wat vragen we

De coördinator Zorg:

- Houdt toezicht op afgegeven beschikkingen (zowel kwalitatief als kwantitatief); werkvoorraad; werkverdeling
- Is sparringpartner voor medewerkers bij complexere casussen en ondersteunt medewerkers bij hun werk
- Besluit op complexe casussen en handelt deze in overleg met sociaal team of juridische afdeling af
- Handelt complexe PGB casussen af, zo nodig in overleg met SVB
- Werkt nauw samen met de coördinator Zorg voor het cluster aanvragen
- Rapporteert aan de teammanagers Publiekscontacten en levert input voor functioneringsgesprekken
- Bewaakt werkprocessen en zet verbeteringen in gang
- Zorgt voor inzet medewerkers (piekmomenten)
- Stemt af met Sociale Teams / Beschermd Wonen en zo nodig Gezinscoaches met betrekking tot werkprocessen en inhoudelijke gang van zaken
- Contactpersoon met betrekking tot CVV vervoer
- Is contactpersoon voor de SVB; CAK
- Is contactpersoon voor Functioneel Beheer
- Beheert en managet contracten van relaties in de zorg
- Zorgt voor een verbinding en soepele samenwerking tussen beleid en uitvoering

Onze eisen
We zijn op zoek naar iemand met minimaal HBO niveau en met een aantoonbare, ruime ervaring en kennis van de zorgproducten: Jeugd, WMO en minimaregelingen (o.a. bijzondere bijstand). Je kunt in complexe casussen op basis van je kennis knopen doorhakken. Je hebt aantoonbare ervaring in het aansturen van medewerkers op resultaten en houding en gedrag. Je bent in staat om werkprocessen te analyseren en te optimaliseren zonder dat daarbij juridische kaders uit het oog worden verloren. Je neemt medewerkers mee in veranderingen in processen en werkwijze.

 

Wat bieden wij
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 4.225,- bruto per maand, salarisschaal 10, op basis van een 36 urige werkweek.  Dit is exclusief 17,05 % Individueel Keuzebudget op jaarbasis.

Deventer heeft eigentijdse secundaire arbeidsvoorwaarden. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten. Daarnaast kun je je IKB en verlofuren ook inzetten voor fiscaal voordelige arbeidsvoorwaarden. Verder hebben wij een regeling betaald ouderschapsverlof en variabele werktijden.

Het gaat vooralsnog om een tijdelijk dienstverband van 6 maanden. Startdatum: 1 oktober 2019 (indien mogelijk eerder).

De vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.

 

De gemeente Deventer en het team Publiekscontacten
Het team Publiekscontacten bestaat uit acht functiegroepen, te weten: receptie, Dienstverlening, Zorg, Leerplicht/RMC/Jongerenloket, Klantcontactcentrum, Burgertaken & Gegevensbeheer, Vergunningen en de Postregistratie. Iedere functiegroep heeft op diverse manieren klantcontact; balie, telefoon, Whatsapp, e-mail, social media en post.

De gemeente Deventer is een moderne en snel schakelende gemeentelijke organisatie met de blik naar buiten en een focus op het realiseren van ondernemers- en inwonerstevredenheid.

De directieraad stuurt op één organisatie, met medewerkers die met plezier werken aan de Deventer vraagstukken. Een organisatie waarin we integraal werken, over team-, domein- en organisatiegrenzen heen.

We werken samen volgens onze kernwaarden Zorgzaam, Open, Verantwoordelijk en Durf.

 

Informatie en reageren
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Helma de Vos, teammanager Publiekscontacten, telefoon: 06-10160317.

Je belangstelling kun je alleen via het digitale sollicitatieformulier kenbaar maken. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk 25 augustus 2019.

We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.