Overslaan en naar de inhoud gaan

Leden diverse Adviescommissies Cultuur

Aantal uren per week:
1
Organisatie:
Zwolle
Vakgebied:
Cultuur
Reageren tot:
Werk-/denkniveau:
HBO
WO

 Werkomgeving

Zwolle is een groeistad met ruim 130.000 inwoners. De verwachting is dat de stad zal groeien naar ca. 160.000 inwoners in 2040. Eén van onze ambities is om een bloeiend aanbod van kunst en cultuur te hebben, houden en vernieuwen, passend bij een stad van formaat. In Zwolle vinden wij kunst en cultuur van groot belang voor een vitaal leefklimaat van de stad, nu en in de toekomst. Onze ambities hebben we vastgelegd in het Culturelel Perspectief Zwolle 2040. Wij willen nu stappen zetten zodat onze actuele strategische- en beleidskeuzes óók over tien jaar nog relevant zijn. Wij werken daarom samen met culturele partners en instellingen, cultuurmakers, creatieve ondernemers en kunstenaars aan behoud en vernieuwing. Heb jij zin om daar een bijdrage aan te leveren?

We zijn op zoek naar leden voor de volgende adviescommissies:

 • Zwolse culturele Basisinfrastructuur 2023 – 2024
 • Cultuur & Kwaliteit
 • Evenementen

In het Cultureel Perspectief Zwolle 2040 en in de Uitvoeringsagenda Cultuur staat dat we van plan zijn een vierjarige subsidiesystematiek in te voeren voor de Zwolse (culturele) Basisinfrastructuur; de Zwolse BIS. Dit houdt in dat we meerjarenplannen ééns per vier jaar (laten) beoordelen in plaats van ieder jaar. We willen hiervoor een nieuwe adviescommissie instellen, die bestaat uit onafhankelijke adviseurs die het college van burgemeester en wethouders gaat adviseren over de meerjarige cultuursubsidies. De periode t/m 2024 dient als voorbereiding op deze vierjarige systematiek, zodat deze per beleidsperiode 2025 – 2028 in kan gaan. We zijn daarom op zoek naar leden van deze adviescommissie.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar leden van de adviescommissie evenementen en één lid voor de adviescommissie Cultuur & Kwaliteit. De adviescommissie Cultuur & Kwaliteit adviseert over subsidieaanvragen voor culturele projecten van alle disciplines. Ze komt 3 keer per jaar bijeen. De adviescommissie Evenementen beoordeelt 1 keer per jaar alle subsidieaanvragen voor (culturele) evenementen in de stad. We zijn voornemens om deze regeling te herzien waardoor deze twee keer per jaar openstaat. Voor deze commissie zijn we op zoek naar meerdere leden.

Het is mogelijk dat sommige adviseurs in meerdere commissies plaatsnemen.


 Wat ga je doen

 • Lezen en beoordelen subsidieaanvragen
 • Deelnemen aan vergaderingen waarin de subsidieaanvragen behandelt worden
 • Bezoeken van voorstellingen, tentoonstellingen, festivals en andere culturele projecten en instellingen in Zwolle
 • Eventueel visitatiegesprekken voeren met instellingen die deel uit maken van de Zwolse BIS

 Gevraagde expertise/talenten/competenties

 • Jij beschikt over een goed analytisch vermogen
 • Jij bent goed op de hoogte van de culturele ontwikkelingen Nederland en het buitenland
 • Jij bent expert op één of meerdere van onderstaande gebieden:
  • Community art, theater, dans, muziek (klassiek, pop), cultuureducatie, beeldende kunst, literatuur, urban cultuur, debat, film, fotografie, design en digitale cultuur.
 • Jij beschikt over discipline overstijgende kennis van bijvoorbeeld bedrijfsvoering, talentontwikkeling, evenementen, cultuureducatie, marketing, publieksbereik, creatieve onderwijs en diversiteit en inclusie
 • Jij hebt affiniteit met en kennis van de Zwolse culturele infrastructuur
 • Jij bent in staat een eigen onafhankelijk oordeel te vormen en dat met heldere argumenten te onderbouwen. Je kunt vervolgens in samenspraak met andere commissieleden tot goed gemotiveerde adviezen komen.

 Vergoeding

 Per vergadering zijn een vacatievergoeding en reiskostenvergoeding beschikbaar.


 Interesse?

Reageren kan t/m zondag 3 juli. In de eerste week van juli zijn de gesprekken met de kandidaten gepland. Je kunt solliciteren met een korte motivatie en CV. Geef in je reactie duidelijk aan welke expertise je meebrengt en naar welke adviescommissie(s) je voorkeur uitgaat.

Het Cultureel Perspectief Zwolle 2040 is hier te lezen: www.zwolle.nl/vrije-tijd/kunst-en-cultuur/cultureel-perspectief-2040.


 Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Siera Wiersma
Beleidsadviseur cultuur
S.Wiersma@zwolle.nl
06 – 21684284