Mijn naam is Vera Hoes, 21 jaar oud en ik woon in Nieuwleusen. Ik studeer Human Resource Management aan Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Momenteel zit ik in mijn tweede studiejaar en loop ik stage op de HR afdeling van de gemeente Dalfsen.


 

Bij welke gemeente loop je stage en wat voor werkzaamheden voer je uit?
Momenteel volg ik een meewerkstage bij de gemeente Dalfsen. Deze stage bestaat vooral uit het meewerken aan de dagelijkse werkzaamheden op de afdeling. Verder heb ik een aantal beroepsproducten die ik zelfstandig uitwerk en waar ik verantwoordelijkheid voor ben. Het sociaal jaarverslag is hier een voorbeeld van.

Wat heeft je verwonderd over het werken bij een gemeente?
Het viel me al vanaf mijn eerste stagedag op dat er een informele en laagdrempelige sfeer binnen de gemeente Dalfsen heerst. Ik kreeg gelijk een rondleiding door het hele gemeentehuis waarbij ik aan iedereen die op dat moment aanwezig was werd voorgesteld. Daarbij werd er geen onderscheid gemaakt tussen functies. Iedereen was erg open. Dit is na mijn eerste stagedag niet veranderd, iedereen is bereid om te helpen en om met je in gesprek te gaan.

Heb je je beeld welke je had voordat je stage ging lopen bij een gemeente, bij moeten stellen?
Ik heb mijn beeld van de gemeente bij moeten stellen, omdat de sfeer veel informeler is dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat er meer sprake zou zijn van een formele cultuur.

Zou je andere studenten adviseren om stage te lopen bij een gemeente?
Ja, ik zou studenten die houden van een informele sfeer waarbij je de mogelijkheid krijgt om jezelf te ontwikkelen en waar je fouten mag maken zeker aanraden om stage te lopen bij de gemeente.

Daniëlle de Krosse, stagebegeleider van Vera aan het woord

Zou je kort willen vertellen over de stageplek/opdracht van de stagiair?
De stageplek binnen gemeente Dalfsen is een meeloopstage. Dit houdt in dat de stagiair bij alle voorkomende werkzaamheden binnen HR betrokken wordt, zodat de stagiair een breed beeld krijgt van een HR afdeling. Zo wordt de stagiair betrokken bij de onderwerpen: werving & selectie, arbo, opleiding, advieswerkzaamheden, salarisadministratie enz. Daarnaast loopt als rode draad door de stage het maken van een sociaal
jaarverslag.

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om te werken met stagiairs?
Wij zien het als een meerwaarde om een stagiair op de afdeling werkzaam te hebben. Dit omdat een student vaak een verfrissende en nieuwe kijk op verschillende zaken heeft. Daarnaast is een student een goede bron van kennis en ideeën en geeft ons nieuwe inzichten.

Wat heeft je verwonderd over de stagiair?
Vera maakt zich snel dingen eigen en pakt snel taken op. Hierin zie je dat ze heel flexibel is en dat ze snel leert.

Zou je collega’s aanraden om stagiairs in te zetten binnen hun afdeling/team?

Jazeker, een stagiair binnen de afdeling wordt door ons ervaren als een toegevoegde waarde voor onze organisatie.​