Trainees net terug uit Brussel:

Het is belangrijk om als ambtenaar je bewust te zijn van die bredere context , waar je deel van uit maakt. Dat zou eigenlijk goed zijn voor al onze collega's!" .

 

 

 

Zij kregen een beeld van de invloed van Nederlandse provincies en gemeenten in de Europese besluitvorming en van regionale samenwerking over de landsgrenzen heen. De excursie naar Brussel en Maastricht geeft een belangrijke meerwaarde aan het  dagelijkse werk.

Provincies

Het bezoek aan Brussel geeft een beter beeld van de invloed van Nederlandse Provincies. In het Huis van de Nederlandse Provincies  werd duidelijk op welke manieren zij proberen om invloed uit te oefenen op de Europese Besluitvorming en hoe zij de belangen van de Nederlandse Provincies behartigen. Natuurlijk lag de focus op de belangenbehartiging van Oost Nederland .

VNG

Ook  de vertegenwoordiging van de VNG in Brussel werd bezocht.  Onder meer werd ingegaan op hoe we de VNG als gemeenten kunnen gebruiken wanneer het gaat over Europese onderwerpen en hoe de VNG probeert om de belangen van haar leden te vertegenwoordigen in Brussel.

Maastricht & de regio

Er is met de trainees veel aandacht voor regionale samenwerking en het belang daarvan. In Maastricht is die samenwerking op het snijvlak van drie landen nog extra complex. Hoe doe je dat bij het aanvragen van EU subsidies? En hoe werk je samen in de regio en wat zijn de complicerende en helpende factoren als je dit over landsgrenzen heen doet? Hoe verhouden bijvoorbeeld de bestuurlijke werkelijkheden zich tot elkaar? De verschillen in bevoegdheden en beperkingen in het ambt in verschillende landen zijn belangrijk je te realiseren. Een burgemeester in Nederland heeft bijvoorbeeld andere bevoegdheden als in België. En wat kom je allemaal tegen, als het voor de economische voortuitgang wel heel fijn is, als er een spoorlijntje komt door drie landen heen.

Storm

Trainees zijn / worden netwerkers pur sang. In de zeer zware storm die dag, leek het er op dat ze niet meer thuis konden komen. In het netwerk werd echter nog een touringcar gevonden, die ze weer in Zwolle kon afleveren.