dat vroeg Sanne Kasten zich af toen zij in de laatste fase van haar studie zat. Het traineeship bij Talentenregio bleek een goed antwoord. Ze is nu een poosje onderweg en schrijft daarover het volgende:

Studie
Ik ben opgegroeid in de gemeente Westerveld. Vorig jaar heb ik de onderzoeksmaster Regional Studies bij de Rijksuniversiteit Groningen afgerond, waarbij ik mij had gespecialiseerd in de richtingen Economische Geografie en Planologie. 

 

Eerste opdracht
Half september ben ik samen met 19 anderen begonnen met het tweejarig traineeprogramma van Talentenregio. Mijn eerste project is bij de gemeente Kampen, afdeling RO (team beleidsontwikkeling en advisering). Hierbij kijk ik naar hoe de interactie tussen de lokale ondernemers en de gemeente gestroomlijnd kan worden en onderzoek ik de agrarische sector van Kampen.

 

Agrariërs
Momenteel ben ik bezig met het interviewen van agrariërs en andere belanghebbenden om te onderzoeken welke ontwikkelingen, kansen en belemmeringen er zijn in de agrarische sector van de gemeente Kampen. Omdat ik voor deze gesprekken door het buitengebied van de hele gemeente reis, ken ik nu al aardig de weg in de gemeente Kampen. Daarnaast heb ik eens per twee weken een leerdag via Talentenregio, waarbij alle trainees bij elkaar komen en we dingen leren over persoonlijke en professionele vaardigheden, variërend van ‘politieke sensitiviteit’ tot ‘wat is mijn rol binnen de gemeente?’. Het contact met de andere trainees is vooral een goede (en leuke) toevoeging, omdat we op deze manier onze ervaringen en, af en toe, verbaaspunten kunnen delen.

 

Brede onderwerpen
In eerste instantie had ik nog geen duidelijk beeld wat voor werk ik precies wilde doen “​als ik later groot was”, maar het werken aan maatschappelijk en ruimtelijke vraagstukken leek mij interessant. Het traineeship geeft mij de perfect kans om bij verschillende gemeenten of de provincie Overijssel te ontdekken wat ik wil en waar mijn sterke punten liggen. Daarnaast spreekt het mij aan dat ik met dit traineeship aan een breed aantal onderwerpen bij verschillende afdelingen kan werken.

Meer trainees aan het woord