Mijn naam is Mellany Doldersum en ik ben tijdens de eerste acht maanden van het tweejarige traineeprogramma van Talentenregio aangesteld als beleidsadviseur bij de Gemeente Meppel op de afdeling Beleid en Regie. 

Tijdens mijn studies, American Studies en International Political Economy, en tijdens mijn stages bij de buitenlandstichting van de PvdA en bij de Nederlandse ambassade in Washington D.C. heb ik mij voornamelijk gericht op het internationale politieke bestuur. Met dit traineeship wil ik juist graag eens ervaren hoe de regionale en lokale ambtelijke organisaties in elkaar steken en wil ik graag zo dicht mogelijk bij de burger staan om zo aan het maatschappelijk belang bij te dragen. 

In eerste instantie ben ik bij de Gemeente Meppel aangenomen als trainee voor de transformatie binnen het sociaal domein. Maar door de vrijheid die mij is geboden vanuit de organisatie word ik ook gestimuleerd om verder te kijken en mijn horizon te verbreden door zoveel mogelijk mee te pikken van alles wat een gemeentelijke organisatie te bieden heeft, van beleidsplannen opstellen tot bestuursvergaderingen bijwonen, tot meelopen in wijkteams. Één van mijn doelen is dan ook om de organisatie zo te leren kennen dat ik zo goed mogelijk grip krijg op alle facetten van de organisatie om zo dicht mogelijk bij de burger te staan en mij vervolgens door deze houding en kennis te laten leiden in het werk dat ik verricht. Inmiddels voer ik dan ook opdrachten uit binnen duurzaamheid en internationale betrekkingen. Ik fungeer dus meer als beleidsadviseur in de brede zin. Zo houd ik mij onder andere bezig met een duurzaamheidsonderzoek in de noordelijke regio, geef ik verder richting aan de banenafspraak en draag ik bij aan verschillende activiteiten om de Meppelse internationale betrekkingen te bevorderen omtrent, onder andere, de stedenband met de stad Most (Tsjechië) en de partnerstad Al Hoceima (Marokko).

De ruimte die de organisatie en het traineeprogramma biedt, geeft mij dan ook de mogelijkheid om mezelf op professioneel gebied te ontwikkelen, mijn weg te vinden binnen een ambtelijke organisatie en tegelijkertijd bij te dragen aan het maatschappelijk belang. Deze combinatie van persoonlijke ontwikkeling en een maatschappelijke bijdrage leveren is dan ook wat mij erg aantrekt en waarin ik hoop te excelleren. Daarnaast, vanwege mijn politieke achtergrond, vind ik het fantastisch om het samenspel tussen het politieke en ambtelijke veld te aanschouwen en hierin mijn bijdrage te leveren. Bovendien krijg je als trainee veel ruimte om kritische vragen te stellen en invalshoeken in te nemen die nét even anders kijken naar maatschappelijke vraagstukken en de betreffende organisatie (het befaamde “out of the box” denken). Hiermee hoop ik niet alleen mezelf uit te dagen, maar ook de organisatie waarin ik opereer.

Meer trainees aan het woord