Max heeft er inmiddels al bijna 7maanden als trainee in Dronten opzitten. In Dronten werkt hij intensief samen met een andere trainee, een unieke situatie. Hij schrijft:

Sinds 19 september werk ik als trainee binnen Talentenregio. Bij de gemeente Dronten voer ik nu mijn eerste DUO-opdracht uit op het gebied van stuurinformatie en gegevensmanagement. Dit doe ik in samenwerking met Paul, een van de andere trainees. De eerste opdracht draait om het inventariseren van de behoefte naar sturingsinformatie en een advies geven over het anders inrichten van stuurinformatie binnen de gemeente. De tweede opdracht gaat over het opzetten van gegevensmanagement en het in kaart brengen van informatiestromen binnen de gemeente Dronten. In het voorjaar van 2016 naderde het einde van mijn studie al met rasse schreden. Ik had al enige tijd het idee om een traineeship te gaan volgen maar wist nog niet goed of ik dat in het bedrijfsleven of bij de overheid wilde doen. Na de selectiedag wist ik al snel zeker dat ik bij de Talentenregio wil werken. Talentenregio is een hele leuke organisatie die erg betrokken is met de medewerkers.

Door de open en informele cultuur binnen de gemeente Dronten heb ik zeker geen spijt van mijn keuze. De ontvangst was goed en de eerste maanden zijn al voorbij gevlogen. Ik hoop dat ik via de eerste opdracht een blijvende impact kan hebben op de gemeente Dronten. De trainingsdagen helpen hier erg veel bij, we hebben onder andere dankzij Insights al veel informatie gekregen wat we direct kunnen toepassen in de organisatie. Ik kijk uit naar de volgende periode van acht maanden, Dronten zal ik missen maar het biedt wel de mogelijkheid om weer heel veel nieuws te leren!

Meer trainees aan het woord