Het Talentenregio jaaroverzicht 2017 digitaal en op de koffietafels in de organisaties.

Een mooi magazine waarin we terugblikken op het jaar 2017.

We kunnen terugkijken op een breed scala van activiteiten die door de Talentenregio zijn georganiseerd (met o.a. ons eerste symposium). De deelname aan deze activiteiten was goed en de deelnemers kwamen uit alle deelnemende organisaties.  

Verder was het jaar 2017 het eerste jaar waarin we, als nieuw gevormd programmateam, het aanbod hebben uitgebreid met leergangen. De leergang Regionale Samenwerking heeft met twee edities zeer goede resultaten opgeleverd en krijgt ook in 2018 een vervolg.

De Talentenregio-trainees hebben in 2017 op diverse vlakken laten zien dat ze naast het reguliere “werk” binnen het traineetraject ook veel in hun mars hebben. Een mooi voorbeeld hiervan was de Topmanagementdag met Mission Command op de Johannes Post kazerne in Darp. Een mooie dag van ontmoeting tussen de managementteamleden van de diverse organisaties en de mooie lessen en ervaringen die wij vanuit defensieoogpunt hebben meegekregen. Een bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is.

2017 was een productief en leerzaam jaar en we  hopen jullie in 2018  (wederom) bij één van onze activiteiten te ontmoeten.

Het volledige (digitale) jaaroverzicht met foto’s is hierbij gevoegd.

Daarnaast zijn de jaaroverzichten verspreid binnen de organisatie. O.a. te lezen op de koffietafels, bestuurssecretariaat en/of HRM.

Willen jullie meer weten over Talentenregio en onze activiteiten? We horen het graag!

Programmateam Talentenregio

Christina Weenk, Dorien Springer, Peter Heuver, Miranda Snel en Joke van Kampen