Talentenregio, SWIF (samenwerken in Flevoland) en Driessen trekken samen op in een Marktplaats voor de inhuur van personeel. Gisteren openden de respectievelijke voorzitters van de stuurgroepen van Talentenregio, en Swif: Hans Hiehle en Teun Juk de nieuwe "huurt in" websites.

 

In aanwezigheid van diverse mensen uit de beide regio's en een delegatie van Driessen toostten Jeroen Driessen, Teun Juk en Hans Hiehle op de succesvolle samenwerking tussen 14 gemeenten. Hierbij trokken de beide regio's samen op in de aanbesteding.

Zo staan er nu twee websites: www.talentenregiohuurtin.nl en www.flevolandhuurtin.nl. De websites zijn gekoppeld aan de websites van Talentenregio en Swif.

Driessen draagt de operationele zorg voor de websites en de eerste selectie van kandidaten voor tijdelijke vacatures waarvoor ingehuurd moet worden bij de 14 gemeenten. Dit alles volgens de aanbestedingsregels en rechtmatigheidseisen.

Met trots werd gisteren teruggeblikt op het aanbestedingsproces, waarin veel collega's samenwerkten. Deze collega's werden gisteren op gepaste wijze door de stuurgroepvoorzitters bedankt.

Vol vertrouwen kijken de drie partners naar een soepele samenwerking in de komende jaren op de flexibele arbeidsmarkt.