De Omgevingswet is een nieuwe wet die in juli 2019 in werking treedt. De Omgevingswet is de basis voor een nieuw stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. In de Omgevingswet staan regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Met invoering van deze wet krijgen gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en het Rijk te maken met een andere werkwijze. Een werkwijze die uitgaat van integraliteit, samenhang, samenwerken en denken in mogelijkheden.

Deze rolverandering heeft ook zijn weerslag op de houding en het gedrag van medewerkers binnen gemeenten. Juist dit deel van de verandering die de Omgevingswet met zich meebrengt is lastig. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt op dit vlak, onder andere met Werkateliers, een OMOOC, subsidies, praktijkverhalen en bijeenkomsten.


OMOOC
Massive Online Open Course, dat is waar MOOC voor staat. De O staat voor ‘overheid’. Op een eigentijdse manier worden ambtenaren voorzien van frisse inzichten over verschillende onderwerpen binnen het openbaar bestuur.

Voor de Omgevingswet heeft een aantal organisaties in samenwerking  de OMOOC ‘Anders werken door de Omgevingswet’ opgezet. Deze OMOOC laat het nieuwe handelingsperspectief met betrekking tot professionalisering en vakmanschap zien aan medewerkers van gemeenten met als doel de implementatie van de Omgevingswet tot een succes te maken. De OMOOC ‘Anders werken door de Omgevingswet’ start op 12 september 2017.

Meer informatie en een introductiefilm over de OMOOC ‘Anders werken door de Omgevingswet’.