Sandra Lenderink is nu directeur organisatie, gemeente Oldebroek en lid van de stuurgroep Talentenregio.

Ze is in februari 1992 bij de gemeente Zwolle gestart als planologisch juridisch medewerker.

Sandra heeft bestuurskunde gestudeerd, met  ruimtelijk bestuursrecht als specialisatie. Voor een tijd was deze functie de juiste plek, “maar om dit tot je pensioen te blijven doen? Ik wilde iets meer richting beleidscoördinatie.” Binnen Zwolle dacht men op dat moment: wat ze doet, doet ze goed, moet ze blijven doen. En een enkeling dacht misschien “ze kan ook niet anders….” Ook toen (begin 1999) mochten medewerkers van gemeente Zwolle al intern solliciteren op een functie bij de provincie Overijssel en dat is wat Sandra deed. Ze solliciteerde op een  functie als bestuursadviseur bij de provincie (bij bestuurs- en managementondersteuning) en hoewel ze geen inhoudelijke ervaring had werd ze aangenomen. Het afdelingshoofd van de provincie zei: “Je competenties zijn complementair aan die van de rest van het team, daarom heb ik jou gekozen.” Ze heeft ongeveer 4 jaar als secretaris van de Statenadviescommissie Strategie, Bestuur en Middelen) en als secretaris van het DirectieOverleg-HoofdenEenheden (het toenmalig MT van de provincie) gewerkt. Naar aanleiding van de Ceteco-affaire werd ze gevraagd het integriteitsbeleid nieuw leven in te blazen. Ze vond het het allerleukste om haar collega Wim te mogen vervangen tijdens zijn vakanties. Wim maakte wekelijks de besluitenlijst van GS. Ze mocht dan bij het college (van GS) aan tafel; daar waar de besluiten genomen worden. Het walhalla voor iemand met een bestuurskunde-achtergrond. Interessant om te kijken hoe dat dan gaat. Maar uiteindelijk vindt Sandra de provincie niet haar bestuurslaag. Het staat voor haar te ver af  van waar je als inwoner van Overijssel dagelijks mee te maken hebt.

In het najaar van 2002 sprak ze een wethouder van de gemeente Zwolle die haar vraagt: Wil je niet eens terug naar de gemeente Zwolle? Haar naam wordt doorgegeven aan de manager ontwikkeling, die haar vertelt dat hij veel positiefs over haar heeft gehoord: “Iemand die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt.” Er was niet echt een vacature, maar ze kon naast het hoofd ruimte en strategie (als plaatsvervanger) komen te werken met als taak het vertalen van de strategische sturing van de afdeling naar tactisch en operationeel niveau (bijvoorbeeld door het schrijven van het afdelingsplan). De bedoeling was om binnen 1½ jaar in te stromen op een reguliere werkplek. Door de manager Wijkzaken wordt Sandra (september 2004) gevraagd om als hoofd van de afdeling Gebiedsgerichte Programmering deze afdeling  samen te voegen met de afdeling Leefbaarheid, Veiligheid en Bijzondere Doelgroepen en daarbij € 245.000 aan formatie te bezuinigen. Sandra gaf aan dit best wel spannend te vinden, ze had (nog) geen leidinggevende ervaring. Maar haar werd gezegd: wat is het ergste wat er kan gebeuren? We kennen je toch; er is altijd wel plaats in Zwolle voor jou. En je laat zien dat je wat durft.” De samengevoegde afdeling ging toen heten “Leefbaarheid en participatie”.

Na 3 jaar werd ze voor de derde keer gevraagd om een vernieuwde visie op de toekomst van het wijkgericht werken en dacht ze “ik doe op deze plek iets niet goed”. Er begon op dat moment een pilot in Zwolle waarbij afdelingshoofden van plek werden gewisseld (iets wat eenheidsmanagers al langer deden). 5 afdelingshoofden (waaronder Sandra) gingen wisselen van functie. Ze zijn gematcht aan de afdelingen aan de hand van Managementdrives. Zo wordt Sandra afdelingshoofd Personeelsbeheer & Advies. . HRM hoorde daar niet bij; dat viel toen nog direct onder de gemeentesecretaris. Toen Henk Achtereekte (die Zwolle o.a. op de kaart heeft gezet als eerste gemeente met het Investors In People keurmerk en als beste gemeentelijke werkgever) vertrok, leek dat Sandra hèt moment om haar afdeling en HRM samen te voegen. Maar de toenmalige gemeentesecretaris zei duidelijk: “Nee, dat gaan we niet doen. En àls we dat ooit gaan doen, dan word jij niet het nieuwe afdelingshoofd”. Een duidelijke boodschap. Een jaar later werd aangekondigd dat door bezuinigingen de beide afdelingen toch zouden worden samen gevoegd. Sandra wist inmiddels wat haar te doen stond… Ondertussen heeft ze (toevallig) in een verslag (van een overleg tussen secretarissen in de regio) gelezen dat de gemeentesecretaris van Zwartewaterland een manager Ontwikkeling en Beheer zoekt. Sandra gaat op gesprek. Ze wordt aangenomen, vooral  omdat ze volgens de gemeentesecretaris aldaar beschikt over zelfreflecterend vermogen. Kritisch op jezelf zijn vond de gemeentesecretaris een goede eigenschap. Ze start augustus 2010 in Zwartewaterland.

Na iets meer dan 5 jaar doet ze mee aan de Leergang Leiderschap in de top van de gemeentelijke organisatie (SIOO). Daar deden in die lichting vijf gemeentesecretarissen en tien mensen  met de ambitie om dat te worden aan mee. Uit deze leergang wordt duidelijk “dat  ik een functie in de top van de gemeentelijke organisatie leuk vind en dat die ook bij me past en zo kwam ik als directeur organisatie in de gemeente Oldebroek”. Sandra  is daar in september 2017 gestart.

Herman van Loo, de voorzitter van de stuurgroep (directeur in Kampen) was ook deelnemer aan dezelfde lichting van deze leergang. Sandra zit sinds het najaar van 2017 ook in de stuurgroep van Talentenregio!

Wat doet die stuurgroep zoal? Sandra: “De stuurgroep vormt het ‘dagelijks bestuur’ van Talentenregio en is de opdrachtgever voor het Programmateam. Ook bereidt de stuurgroep de jaarvergadering van de opdrachtgevers (de gemeentesecretarissen en directeuren van alle deelnemende organisaties) voor. De stuurgroepleden zijn passievolle ambassadeurs van Talentenregio.”

Zou je collega’s  uit de regio aanraden om een profiel aan te maken op www.talentenregio.nl en gebruik te maken van de mogelijkheden die Talentenregio biedt?

Sandra: “Absoluut!! “  Ze raadt zeker aan om een profiel om Talentenregio te hebben. “Het is heel erg leerzaam om op verschillende plekken te werken.  Hierdoor vergroot je ook je inzichten. Wat is nu handig en verstandig in welke situatie.” Ze heeft zelf een keer een week gewisseld met Teun Brouwer. In die week hebben ze alles van elkaar overgenomen, PFO, MT etc. Toen ondervond ze dat de organisatie van een portefeuillehouders­­­­ overleg overal anders is. Het  is erg leuk om dat een keer mee te maken. Ze doen het hier anders, maar waarom dan? Daar leer je van, soms kunnen dingen veel handiger. Hetzelfde geldt voor een MT vergadering. Je leert van elkaar!

Uitwisselen of een dagje meelopen met een collega in een andere organisatie is altijd goed. Dit is (bijna) altijd mogelijk. Zoek contact met de organisatie/collega waar jij graag wilt kijken.

Ook raadt ze aan deel te nemen aan trainingen van Talentenregio. Sandra heeft verschillende workshops, trainingen en leergangen gevolgd bij Talentenregio, waaronder:

  • Alle trainingen op het gebied van Egostrippen
  • Presenteer de beste versie van jezelf

Deelnemen  aan een Talentenregio training is niet alleen leerzaam, maar vooral ook leuk om dit samen met mensen uit andere organisaties uit de regio te doen.  “Je ontmoet mensen en het is gewoon leuk”.

  • En natuurlijk is er de jaarlijks (in februari) terugkerende Talentenproeverij waar je kunt proeven aan het (nieuwe) aanbod van Talentenregio.
  • Vorig jaar november heeft een groep trainees van Talentenregio, samen met regio Zwolle, een Topmanagementdag georganiseerd. Deze was ook zeer succesvol en aan het eind van de dag is de wens uitgesproken hier een jaarlijks terugkerend evenement van de maken. Sandra is bij de kick off van de voorbereiding van de Topmanagement dag 2018 geweest. Deze vindt plaats op 2 november.

Sandra zegt over haar loopbaanwisselingen: “Wat ik zo fijn vind van Talentenregio, los van alle kansen die je krijgt natuurlijk, is dat je vanuit de plek waar je (heel prettig) woont op verschillende plekken  in de regio kunt werken.”