Stel jezelf eens voor
Mijn naam is Sander Schoemaker, 21 jaar oud en woonachtig in Vriezenveen. Sinds 2013 volg ik de hbo-opleiding Mobiliteit op hogeschool Winderheim in Zwolle. Ik zit op dit moment in het derde leerjaar. In dit leerjaar dient er zowel een minor- als majorstage afgerond te worden. Bij welke gemeente loop je stage en wat voor werkzaamheden voer je uit?
De minorstage voer ik uit bij de bestuursdienst Ommen-hardenberg, op de afdeling Openbaar Gebied, cluster Vekeer. Tijdens mijn stage voer ik verschillende werkzaamheden uit, zoals: overleg bijwonen, (politieke) notities opstellen, verkeerskundig advies uitbrengen over ruimtelijke ontwikkelingen etcetera.

Wat heeft je verwonderd over het werken bij een gemeente?
Geen één dag bij de gemeente is hetzelfde. Een planning maken voor de hele week is nagenoeg onmogelijk omdat het werken bij de gemeente grotendeels bestaat uit ad hoc vraagstukken. Juist deze variatie maakt het werken bij een gemeente, naar mijn mening, leuk en interessant. 
Heb je je beeld welke je had voordat je stage ging lopen bij een gemeente, bij moeten stellen?
Absoluut. De meeste mensen hebben een beetje een “lui” beeld bij het werken voor een gemeente maar het tegenovergestelde is gebleken tijdens mijn stage. Vanuit allerlei hoeken komen verkeerskundige vraagstukken op mijn bureau terecht. Een verkeerskundig advies op deze vraagstukken heeft soms een hoge prioriteit. Het is aan jou de taak om in korte tijd een kwalitatief sterk advies te geven. 

Zou je andere studenten adviseren om stage te lopen bij een gemeente?
Ja, zeker weten. De variatie in het werk maakt een stage bij de gemeente leuk en vooral erg leerzaam. Daarnaast wordt ik bij de bestuursdienst Ommen – Hardenberg bij allerlei werkzaamheden betrokken en word ik als het ware gezien als een volwaardige werknemer op de afdeling. Dat geeft uiteraard voldoening tijdens je stage!


Erwin Plasman, stagebegeleider van Sander aan het woord

Zou je kort willen vertellen over de stageplek/opdracht van de stagiair?

De stageplek die wordt aangeboden is een minorstage, een zogenoemde meeloopstage. De stagiaire “loopt mee” met allerlei werkzaamheden. Dit varieert van klachtenafhandeling tot inbreng in werkgroepen (o.a. Verkeer), opstellen van (politieke) notities en bijdragen aan externe overleggen, zoals met de provincie. Een stagiair wordt als een volledig werknemer van de afdeling gezien.

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om te werken met stagiairs?
De bestuursdienst Ommen – Hardenberg vindt het belangrijk dat studenten ervaring op kunnen doen in het vakgebied waar ze een opleiding voor volgen. Door ze verantwoordelijkheid te geven in hun werkzaamheden en opdrachten krijgen ze de kans deze ervaring op te doen en te leren van onder meer hoe een ambtelijke organisatie in elkaar steekt en hoe deze werkt, zowel intern als extern.

Wat heeft je verwonderd over de stagiair?
De huidige stagiaire leert snel, heeft snel inzicht in de problematiek van een onderwerp en weet dit ook goed te verwoorden, zowel mondeling als schriftelijk.

Zou je collega’s aanraden om stagiairs in te zetten binnen hun afdeling/team?
Gezien de ervaring met stagiaires raad ik dit zeker aan. Het is mooi om te zien dat een stagiair vooruitgang boekt in zijn of haar ontwikkeling. Daarnaast is een stagiair voor een (groot) deel ook een aanvulling in de uitvoering van de werkzaamheden die op een afdelingsplanning staan.