Mijn naam is Peter Heuver. Per 1 november 2015 ga ik aan de slag bij Talentenregio als projectleider Opleiden. Bij de gemeente Zwolle ben ik ‘sinds jaar en dag’ betrokken bij de samenstelling van het Zwolse opleidingsprogramma. Werken als projectleider bij Talentenregio is voor mij een uitdaging, omdat ik nu op grotere schaal en met meer verschillende Talentenregio organisaties met hun eigen behoeften en wensen te maken krijg. Belangrijk hierbij vind ik de dynamiek en de kennisuitwisselingen en netwerken die kunnen ontstaan bij de deelnemers van de verschillende organisaties aan opleidingen. Onze organisaties zijn volop aan in beweging in een voortdurend veranderende samenleving. Het hierin mee kunnen bewegen en ontwikkelen is belangrijker dan ooit. Op het gebied van opleiden en ontwikkelen kan Talentenregio hier een belangrijke faciliterende bijdrage aan leveren.

Op korte termijn kom ik graag in contact met de ‘opleiders’ van de Talentenregio organisaties om met elkaar invulling te geven op welke wijze Talentenregio aan kan sluiten bij de vraag en/of behoeften bij deze organisaties. Ik zie uit naar een goede samenwerking!!!