In Zwolle heb ik in verschillende managementsfuncties gewerkt bij de gemeente. Een mooie  organisatie met volop kansen voor ontwikkeling en variatie. De laatste drie jaar werkte ik als afdelingshoofd Inwonerszaken. Tegelijkertijd was ik ook programmamanager Dienstverlening. In deze functie heb ik geleerd hoe leuk, complex en verfrissend concreet het directe contact met burgers en bedrijven is. Het belang van de klant voorop stellen wordt in zo'n afdeling werkelijkheid. Ook de uitdagingen in (de afhankelijkheid van) ICT-applicaties en het spanningsveld tussen bezuinigen en verbeteren heb ik in die jaren van dichtbij mogen meemaken. Toch wilde ik een bredere verantwoordelijkheid dragen binnen een gemeente en met een klein team mij verantwoordelijk voelen voor de hele organisatie. Dat perspectief zag ik in Zwolle niet.

 

De gemeente Oldebroek kende ik al uit eerdere samenwerkingen maar maakte pas echt indruk op me bij haar advertentie voor een eenheidsmanager Dienstverlening en Bedrijfsvoering. De organisatie is behoorlijk veranderd in de afgelopen jaren. Voorop staat het heel concreet invulling geven aan het samen met burgers en bedrijven invulling geven aan de samenleving. Met lef, openheid en het denken in oplossingen. Deze vacature, uitgezet via de Talentenregio bood mij de gewenste positie in de organisatie. En dan ook nog in een gemeente die fors energie steekt in haar verandering, die daarin durft te proberen, durft te zoeken naar vormen en methoden en tegelijkertijd op onderdelen nog veel verbeterslagen wil en moet maken. Dat vind ik het mooie aan Oldebroek. We zijn er nog niet, maar werken er hard aan.

 

De overstap is mij dan ook goed bevallen, ook al werk ik er pas 3 maanden. Het voelt gewoon heel erg prettig om zelf te sturen op mijn loopbaan. Om zelf het moment te kiezen waarop ik iets anders wil en de kansen te benutten die zich daarbij voordoen geeft voldoening. Dat dit mogelijk werd binnen de Talentenregio vind ik nog mooier. Het toont voor mij ook de kracht van ons samenwerkingsverband. Juist in een tijd van toenemende mobiliteit raad ik een ieder aan regie te voeren op de eigen loopbaan en de mogelijkheden van de Talentenregio daarbij te benutten.

 

Maurits van de Geijn