Ik ben Jordi Sleiderink, 19 jaar en woonachtig in Zwolle. Ik studeer Human Resource Management (HRM) aan Hogeschool Windesheim en ik zit in mijn derde jaar. Vanaf september 2016 tot juli 2017 loop ik stage bij de gemeente Zwolle.

Mijn hobby’s zijn voetbal en lezen. Ik voetbal in het 5e elftal van WVF en we spelen nog mee om het kampioenschap! Ook ben ik supporter van PEC Zwolle en volg alle thuiswedstrijden in het stadion. Verder vind ik het leuk om uit eten te gaan of een concert, theater of bioscoop te bezoeken.

De werkzaamheden op de HR afdeling van de gemeente Zwolle zijn heel divers. De eerste weken stonden vooral in het teken van  kennismaking met de verschillende medewerkers. Om een goede indruk te krijgen van de werkzaamheden heb ik met verschillende HR adviseurs meegelopen en werkinhoudelijke gesprekken met hen gevoerd. Deze gesprekken hebben mij een goed beeld gegeven van de taken en verantwoordelijkheden van de HR afdeling, ook in relatie tot de andere afdelingen binnen de gemeente Zwolle.

In de weken daarna heb ik een aantal concrete opdrachten uitgevoerd. Ik heb bijvoorbeeld een competentieprofiel opgesteld voor de vacature van secretaresse voor het Managementteam Zwolle. Ook heb ik exitgesprekken gevoerd met medewerkers die de gemeente Zwolle gingen verlaten en bij een ander bedrijf gingen werken. Daarnaast heb ik een aantal kleinere klussen uitgevoerd, zoals het beantwoorden van vragen over salarisuitbetaling.

De leukste opdracht waar ik nu mee bezig ben, is het opstellen van het profiel voor de HR Business Partner. De bedoeling is dat zowel de HR adviseurs als de leidinggevenden van de gemeente Zwolle samenwerken op een wijze die blijk geeft van wederzijds eigenaarschap van de organisatie- en afdelingsvraagstukken. Het zijn ‘partners van de zaak’ of zoals er binnen de gemeente Zwolle over gesproken wordt ‘partners in de HR opgaven’.

Wat mij verwonderd heeft is de manier van werken binnen de gemeente Zwolle. Mijn beeld was dat de gemeente een hiërarchische structuur zou hebben, waarbij leidinggevenden de medewerkers aansturen. Dat beeld heb ik bij moeten stellen. Medewerkers bij de gemeente Zwolle zijn namelijk zelfsturende professionals. Zij sturen zichzelf aan door vanuit heldere afspraken naar concrete eindresultaten toe te werken, waarbij kwaliteit steeds hoog in het vaandel staat.

Ook heb ik mij verbaasd over de enorme schat aan kennis en ervaring die bij de gemeente Zwolle aanwezig is. Door samenwerking van verschillende afdelingen en de bereidheid van medewerkers om kennis en ervaring met elkaar te delen, ontstaan hele goede, integrale oplossingen voor de vaak complexe vraagstukken waar de stad voor staat. Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is dat de young professionals binnen de gemeente Zwolle werden uitgenodigd om kritisch mee te denken over het gedachtegoed en de plannen voor de Omgevingsvisie 2030. In deze visie staat de vraag centraal hoe Zwolle zich tot 2030 als stad wil gaan ontwikkelen.

Voordat ik stage ging lopen dacht ik dat de gemeente een trage, behoudende en bureaucratische organisatie was. Dat is toch het beeld dat veel mensen van ambtenaren hebben. Dit beeld is door mijn ervaringen 180 graden gedraaid! Tijdens mijn stage ben ik er namelijk achter gekomen dat de gemeente Zwolle op veel verschillende beleidsterreinen actief is en daarbij steeds rekening houdt met de wensen van haar inwoners en belangenorganisaties. Ik heb gemerkt dat de gemeente continu bezig is om haar bedrijfsprocessen en de dienstverlening naar haar klanten te verbeteren. Steeds staat de ontwikkeling van de stad en het faciliteren van initiatieven van inwoners centraal.

Ik zou andere studenten zeker aanraden om bij de gemeente Zwolle stage te gaan lopen! Zoals ik al aangaf is de gemeente op veel verschillende beleidsterreinen actief. Daardoor is er een grote verscheidenheid aan taken en werkzaamheden, waaraan je als stagiair een leerzame en waardevolle bijdrage kunt leveren. Iedere opdracht is een uitdaging en geen enkele dag is hetzelfde. In korte tijd heb ik veel nieuwe mensen leren kennen en mijn netwerk uitgebreid. Door de verscheidenheid aan werkzaamheden die ik heb uitgevoerd, heb ik veel nieuwe kennis en ervaring opgedaan. Die ervaring neem ik mee in mijn verdere ontwikkeling als HR professional.

 

Dick Ketting, stagebegeleider van Jordi aan het woord
De eerste twee maanden van de stage staan vooral in het teken kennismaken met de organisatie. Wat doet de organisatie? Hoe doen ze dat? Wat zijn belangrijke thema’s? In die ontdekkingstocht maakt de stagiair ook dieper kennis met de afdeling HR en komt er zicht op ‘wat daar allemaal te doen is’. Wij bieden de stagiair in deze fase kans om ondernemerschap te tonen en regie op het eigen leren te nemen. Dus verbinding te maken tussen wat de organisatie nodig heeft en wat jij als student wilt leren. Dat is zeker niet makkelijk. Het is immers prettiger om een concrete opdracht aangereikt te krijgen. Maar wij geloven dat in de weerbarstige praktijk van onze organisatie, het nodig is om vaardigheden te ontwikkelen die helpen bij het verwerven en scherp krijgen van opdrachten. Dus veel interactie met omgeving en altijd gericht op ‘wat heeft de ander nodig en hoe kan ik daarbij ook in mijn behoeften voorzien?’. Gaandeweg maken we dus pas definitief afspraken over ‘de opdracht(en)’

Wij vinden dat iedere organisatie/afdeling een morele plicht heeft om jonge mensen leerplekken te bieden. Zij zijn de toekomst!! Zij zijn wij! Daarom kiest de gemeente ervoor om te werken met stagiairs. Jordi heeft een enorme positieve drang tot leren. Hij is prettig nieuwsgierig/onderzoekend en goed in staat om aan te geven wat hij vindt en wil. Hij durft voor een groep professionals te staan en zijn leerdoelen en -acties in praktijk te brengen.
Hij durft zich dus kwetsbaar op te stellen en daar heb ik bewondering voor.

 

Meer stagiairs aan het woord