Mijn naam is Iris Groot Koerkamp, 23 jaar en ik doe de master Nederland-Duitsland-Studies aan de Radboud Universiteit en de Universiteit Münster. Eind februari ben ik vanuit Münster terugverhuisd naar mijn ouders in Heino omdat ik ging afstuderen bij de provincie in Zwolle.

Bij de provincie Overijssel voer ik een afstudeeronderzoek uit. Ik doe onderzoek naar de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn voor het onderwijs van de Duitse taal en cultuur van het basisonderwijs tot en met het mbo. Verder ga ik mee naar congressen, afspraken etc. rondom Duitsland en grensoverschrijdende samenwerking. Af en toe werk ik met de vertegenwoordiger van de provincie in Düsseldorf op het Generaal-Consulaat.

De afdeling economie en cultuur is erg groot maar toch heb ik het idee dat er binnen de afdeling een goede afstemming is. Dit heeft me verwonderd. Verder heeft me verwonderd dat het wereldje rondom grensoverschrijdende samenwerking erg klein is, je komt telkens dezelfde mensen tegen.

Voordat ik ging afstuderen bij de provincie Overijssel liep ik al stage bij de gemeente Enschede, dus ik wist al hoe het er bij de overheid aan toe gaat. Het is vooral erg leuk! Ik zou andere studenten zeker adviseren om stage te lopen bij een provincie, omdat het voor je netwerk echt een aanrader is. Bovendien vind ik het veel leuker om hier op het provinciehuis met collega’s aan mijn scriptie te werken dan de hele dag in je eentje thuis of in de UB.

 

Moniek Blom, stagebegeleider van Iris aan het woord
De afstudeeropdracht van Iris, gaat over het Duits onderwijs in de Euregio. Als provincie hebben we in de Duitsland strategie geformuleerd dat we graag een doorlopende leerlijn Duits zouden willen zien vanaf het basisonderwijs en dit willen we stimuleren. Duitse taal is belangrijk voor inwoners van Overijssel.

Wij kiezen ervoor om met stagiaires te werken, omdat we mooie onderzoeksopdrachten aan kunnen bieden, waar we zelf onvoldoende tijd voor hebben. Ook vinden we het belangrijk om iemand de mogelijkheid te geven om de provincie te leren kennen. Deze persoon kan tenslotte een collega worden. Ook zorgt een stagiair voor een frisse blik op de materie.

Het heeft me verwonderd dat Iris erg zelfstandig werkt en mondig, communicatief onderlegd is. Ook valt me de snelheid waarmee ze informatie oppikt op. Ik zou collega’s zeker adviseren om te werken met stagiaires. Het zorgt voor verrijking van je team door vers bloed. Een stagiair heeft nog geen oogkleppen op die wij soms wel hebben. Ook kun je zelf veel leren van een afstudeerder.

Meer stagiaires aan het woord