Dieuwer Prosper (gemeente Kampen) is landelijk de eerste visueel beperkte TMA professional.

Op maandag 21 januari hebben dertien mensen de opleiding voltooid als gecertificeerd Talenten Motivatie Analyse-professional. Ik ben er daar een van en vertel graag iets over mijn ervaring als visueel beperkte cursiste.

Ik ben Dieuwer, praktisch blind en al een paar jaar met veel plezier mentor van trainees binnen Talentenregio.

Vorig jaar werd besloten te werken met de Talenten Motivatie Analyse (TMA)-methode bij de nieuwe traineegroep en kon je je aanmelden om de certificeringscursus te doen voor TMA-coach.

Dit leek me erg leuk om te doen. Dus meldde ik me aan.

Best spannend en een primeur want de cursusleiders en ook de TMA-academie hadden nog niet eerder met een visueel beperkte gewerkt en hoe gaat dat precies? Ook voor mij persoonlijk was het een nieuwe uitdaging om de cursus tot een goed einde te brengen. De cursusleidster Grenet Deuzeman had voor extra hulp gezorgd in de persoon van Arjan Couprie. Zonder te betuttelen, bood hij een vangnet als ik het nodig had zodat ik naar tevredenheid de cursus kon afronden. Goede communicatie, af en toe een arm, mail en spraaksoftware boden verder uitkomst.

De eindpresentatie ging goed (niet gehinderd door visuele indrukken) en aan het eind van de dag kon ik vol trots mijn certificaat in ontvangst nemen!

En nu: who’s next binnen de Talentenregio?

Over de TMA
De Talenten Motivatie Analyse is een indicator voor talenten en kwaliteiten. Je functioneert het best als je werk doet dat past bij jouw eigen drijfveren en talenten. Talenten zijn voorspellers voor de hoeveelheid gemak of moeite waarmee je bepaalde competenties kunt ontwikkelen.

Wil je meer informatie over de TMA en de mogelijkheden om de TMA in te zetten voor jou persoonlijk of voor binnen jouw organisatie? Stuur dan een mail naar info@talentenregio.nl