Tijdens gesprekken in de tweede helft van 2014 tussen Teun Brouwer (afdelingsmanager Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Steenwijkerland) en mij, Sandra Lenderink, (eenheidsmanager Ontwikkeling Zwartewaterland) over samenwerking (in SSZ -verband) op het gebied van grondzaken en planeconomie is het idee ontstaan om een week van werkplek te ruilen. In de week van 2 t/m 5 februari 2015 hebben we hieraan uitvoering gegeven. Teun heeft in die week mijn reguliere overleggen overgenomen, en ik die van hem. Ook hebben de afdeling van Teun en mijn eenheid een kennismakingsprogramma voor ons verzorgd, zodat we inzicht kregen in het reilen en zeilen bij de andere organisatie. We hebben hiermee een extra impuls willen geven aan de samenwerking, alsook goede ideeën willen opdoen voor onze eigen organisatie.

Tijdens de uitwisseling heb ik drie portefeuillehouders overleggen bijgewoond, alsook het gecombineerde stafoverleg met de afdeling Inwoners & Ondernemers, het MT en (een deel van) de gemeenteraads­vergadering. Daarnaast heb ik nader kennisgemaakt met de teams Projecten en Beleid en ben ik door meerdere projectleiders rondgeleid langs projecten in de gemeente. Ook heb ik een gesprek gehad met de gemeentesecretaris en heb ik de BusinessClub bezocht.

Teun heeft in deze week bijna een soortgelijk programma doorgelopen. Portefeuillehouders overleggen, kennismaking met medewerkers van de eenheid en hun werkzaamheden, gesprekken met gemeentesecretaris en bestuurders, MT vergadering, een stuurgroep vergadering revitalisering bedrijventerrein en een presentatie van diverse lopende projecten.  In Zwartewaterland is er sprake van gecombineerde pfo’s, waaraan diverse portefeuillehouders kunnen deelnemen,  (bijv. economie en grondzaken, ruimtelijke ordening en economie (en grondzaken)). Dit bevordert de integrale (voorbereiding) van advisering en kan vragen in het college voorkomen.

Ik had al snel zicht op Teun z’n werkzaamheden. Het voelde snel vertrouwd/herkenbaar in Steenwijkerland. Dat was zeker ook te danken aan de hartelijkheid van de collega’s daar! Ik heb zelfs de indruk, dat we elkaar in geval van nood voor langere tijd zouden kunnen vervangen. Tijdens de overleggen die ik heb bijgewoond deed ik hetzelfde als wat ik bij dergelijke overleggen in mijn eigen gemeente altijd doe: van tevoren stukken lezen, tijdens het overleg luisteren, (hopelijk de goede) vragen stellen en zeggen wat ik ervan vind. 

Het meest opvallende verschil vond ik dat een afdelingsmanager in Steenwijkerland zich meer kan richten op strategische onderwerpen alsmede coördinatie en sturing, omdat inhoudelijke “uitvoeringszaken” voor de teamleiders zijn. In Zwartewaterland zijn er geen teamleiders, waardoor een eenheidsmanager meer in de uitvoering wordt “gezogen” en minder toe komt aan meer strategische beleidsadvisering en sparren met portefeuillehouders.

Teun en ik hebben onze uitwisseling geëvalueerd en constateren dat elkaar persoonlijk leren kennen helpt bij verder stappen zetten in samenwerking. Ook zien we op meerdere terreinen, dan waar we tot nu toe al met elkaar over sprake,  kansen tot gezamenlijke beleidsvoorbereiding/-afstemming alsook kansen voor concrete samenwerking op medewerkersniveau (bijvoorbeeld door inzet van medewerkers over en weer).

Ik kan onze collega’s  uit de regio zeker aanraden ook een dergelijke uitwisseling te organiseren. Juist wanneer je manager bent kun je het je permitteren om echt een hele week van plek te ruilen, zonder dat er “ernstige ongelukken” gebeuren in je eigen organisatie. In zo’n week zie en leer je erg veel, veel meer dan wanneer je een dagje met iemand meeloopt, en ook veel meer dan wat ik nu heb kunnen vertellen.

Sandra

       

Teun Brouwer, afdelingsmanager Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling gemeente Steenwijkerland

Sandra Lenderink, eenheidsmanager Ontwikkeling, gemeente Zwartewaterland