In het kader van de 'Week van de Uitwisseling' hebben collega's op een laagdrempelige manier een kijkje genomen en ervaringen gedeeld bij andere gemeenten. Door het uitwisselen van kennig en ervaringen hebben deze collega's een beeld gekregen van een andere gemeente of afdeling en hebben zij inspiratie op kunnen doen voor hun eigen werk.


Investeren in het vakmanschap en de persoonlijke ontwikkeling van ambtenaren is van cruciaal belang om de uitdagingen waar gemeenten voor staan het hoofd te bieden. Daarom organiseert het A+O fonds Gemeenten in de week van 9 tot 13 november 2015 de Meester in je Werk week: een landelijke actieweek bij gemeenten in het teken van loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap. 


In 2016 zal de week van de uitwisseling van Talentenregio onderdeel gaan uitmaken van de Meester in je Werk week. De deelnemers van de 'Week van de Uitwisseling' hebben genoten en adviseren iedereen om volgend jaar ook mee te doen! 


Het afgelopen jaar hebben collega's meegelopen met onder andere een raadsgriffier, communicatieadviseur, archiefmedewerker en een bode. De deelnemers vonden het zeer de moeite waard om bij een andere collega in de keuken te kijken. 'Ik heb een leuke en leerzame dag gehad en ga volgend jaar zeker weer meedoen met De Week van de Uitwisseling, want je leert toch weervan de elkaars ervaringen'.

Lees hieronder hun verhalen


Gerrit Hakkenhaar I Bedrijfsleider Groen en Begraven I Gemeente Meppel
In het kader van de Week van de uitwisseling heb ik op 9 juni j.l. een dag meegelopen bij Gert-Jan Dieters van de gemeente Heerde. ’s Morgens werd ik op zijn kantoor in Heerde ontvangen, waar ik uitleg kreeg over de gemeentelijke organisatie. Daarna hebben wij een rondgang gemaakt langs de diverse sportvelden en begraafplaatsen van Heerde. Verder kreeg ik een rondleiding op de plaatselijke gemeentewerf, die zeer energiezuinig is. Na de middag hebben we het waterbergingsproject langs de IJssel bekeken en enkele groenprojecten bezocht waarbij gebruik gemaakt is van vaste planten.


Het was zeer de moeite waard om bij een andere collega in de keuken te kijken. Vooral om te zien hoe de collega’s in de gemeente Heerde hun werk aanpakken en waar zij zoal tegen aanlopen. Zo heeft Heerde te veel voetbalvelden en heeft Meppel daarentegen soms net genoeg velden om zowel de verenigingen als scholen te kunnen bedienen.
 

Nora Dekker I Juridisch- en beleidsmedewerker APV en bijzondere wetten en verzekeringen I Gemeente Westerveld
Tijdens de Week van de Uitwisseling heb ik meegelopen met de Raadsgriffier van de gemeente Zwolle. De griffier heeft me uitleg gegeven over het griffierswerk. De griffie van Zwolle heeft een ‘Zwolse manier’. Deze is soms wat minder formeel dan gebruikelijk. De griffier wordt bijgestaan door een aantal medewerkers. 
Aangezien die avond in de raadsvergadering een aantal (voorjaars) stukken en de Perspectiefnota 2016-2019 werd behandeld, was het een hectische dag voor de griffie. Niet alleen moest de agenda een aantal keer worden besproken en bijgesteld, maar ook door een “last minute vraag” van een raadslid moest er overleg plaatsvinden met de burgemeester en een wethouder. Toen ik rond 23.00 uur de raadsvergadering verliet, was de discussie nog volop bezig.


De functie van griffier lijkt mij een interessante en intensieve baan. Soms schipperen tussen de politiek zonder politiek te zijn.Ik vond het dan ook  leerzaam om mee te doen met de Week van de Uitwisseling en eens een andere gemeente en andere functie te leren kennen.
 

Marieke Schütten I Communicatieadviseur I Gemeente Hattem
In juni heb ik in het kader van de Week van de Uitwisseling een dag meegelopen met Forina van der Zee, communicatieadviseur bij de gemeente Westerveld. Graag wou ik eens bij een andere, relatief kleine gemeente kijken hoe communicatie georganiseerd is om te zien wat ik daarvan kan leren. In een kleine gemeente heb je vaak dezelfde hoeveelheid taken op het gebied van communicatie als in een grote gemeente, maar veel minder mensen om deze taken uit te voeren. Hoe plan je dan je dagen? Wat doe je wel en wat doe je niet?


Forina heeft mij een dag meegenomen naar overleggen en persmomenten en veel uitleg gegeven bij de manier waarop de gemeente Westerveld werkt en met communicatie omgaat. Zo hebben we het bijvoorbeeld tijdens een overleg gehad over de piketdienst voor calamiteiten. Kortom, ik heb een erg leerzame dag gehad en op een leuke manier kennis kunnen maken met een andere gemeente en haar medewerkers.
 

Edith Haverman I medewerker documentaire informatievoorziening bij het dynamisch archief  I Gemeente Deventer
In het kader van de Week van de uitwisseling heb ik een dagje meegelopen met Ruud van Winkel bij het dynamisch archief van gemeente Olst-Wijhe. Ook zij werken in een hybride situatie, waarbij ze aangeven dat papier leidend is. In de praktijk zijn echter de digitale dossiers toch het meest compleet. Van hun papieren dossiers hebben ze de bouwvergunningen, milieuvergunningen en dossiers burgerlijke stand niet overgebracht. Deze hebben ze de afgelopen jaren wel gedigitaliseerd, waardoor klantvragen hierover snel kunnen worden afgehandeld en kopieën direct te verstrekken zijn.
Gemeente Olst-Wijhe werkt nu drie jaar vanuit het nieuwe gemeentehuis dat opvallend langs de dijk in Wijhe staat. Het mooiste uitzicht over de IJssel is vanuit de raadszaal. Heel typerend zit het archief op de begane grond op dijkniveau, wat aandoet als de kelderverdieping. Het was interessant om te zien hoe het bij een andere gemeente gaat en inspirerend om met Ruud van gedachten te wisselen over informatiebeheer en archief bij gemeenten.
 

Rina van Dijk I Bode I Gemeente Kampen
Op donderdag 25 juni ben ik op reis gegaan naar de mooie Hanzestad Hattem, om daar een dagje met de bodes Mark en Femmy mee te werken. Leuk en leerzaam dacht ik, en dat bleek inderdaad zo te zijn. Wat een ontzettend mooi en oud Stadhuis. Heel anders dan het moderne gebouw waar ik normaal werk in Kampen. Maar na een tijdje zie je toch wel de verschillen tussen ‘oud en nieuw’.  Waar bij ons alles lekker ruim is en is voorzien van liften en dergelijke, is er in zo’n oud gebouw geen lift. Wel veel trappetjes en de gangen zijn ook niet groot. Dit zorgt ervoor dat het met bijvoorbeeld het lopen van een postronde, wel erg onpraktisch is.


S’middags heb ik met bode Mark een huwelijk meegemaakt. Ook dit ging toch weer anders als bij ons. In Kampen hebben we veel verschillende en leuke buitenlocaties, waardoor elk huwelijk weer anders is. Ook het werk als bode vind ik hierdoor gevarieerder in Kampen. Eerlijk gezegd vind ik dat toch wel veel leuker.Maar goed, ik heb een leuke en leerzame dag gehad en ga volgend jaar zeker weer meedoen met De Week van de Uitwisseling, want je leert toch weer van de elkaars ervaringen.​