Mijn naam is Bas Kemper, 21 jaar oud en ik woon in Haarle. Momenteel volg ik de studie Bedrijfseconomie aan het Saxion te Deventer. Ik bevind mij in het derde leerjaar. Tijdens het eerste gedeelte van het volgend schooljaar ga ik de minor Financieel Management volgen aan de Hanzehogeschool in Groningen. Na afloop van deze minor ga ik het laatste halfjaar van mijn opleiding volgen, wat in het teken staat van afstuderen.

Momenteel loop ik stage binnen het team Advies
bij de gemeente Raalte. Dit is een meewerkstage. Wat ik vooral interessant vind is het gehele traject van de jaarrekening. Dit traject heb ik in zijn geheel kunnen volgen. In het kader van de accountantscontrole op de jaarrekening heb
ik ook werkzaamheden uit mogen voeren. Hierbij ging het voornamelijk om het verzamelen van informatie voor de accountant en het beoordelen van bijvoorbeeld inkoopfacturen.

Verder heb ik me breder kunnen oriënteren binnen de gemeente Raalte. Zo heb ik het treasurystatuut geactualiseerd, geholpen bij het in kaart brengen van de reserves en voorzieningen, de formats die betrekking hebben op de verbonden partijen kritisch beoordeeld en heb ik diverse werkzaamheden voor de personeelsadministratie uit mogen voeren. De werkzaamheden die ik uit mocht voeren waren dus erg divers. Dit laat zien hoe afwisselend het is om binnen het team Advies van de gemeente Raalte te werken.

Voorafgaand aan mijn stage was het mijn doel om me zo breed mogelijk te oriënteren binnen de gemeente Raalte. Ik wilde graag bij een gemeente stage lopen omdat ik het verschil wilde zien tussen het werken bij een gemeente en het werken in het bedrijfsleven. Ik had al eerder stage
gelopen in het bedrijfsleven, vandaar. De werkdruk binnen het team Advies was vooral tijdens de accountantscontrole vrij hoog. Dat de werkdruk op dat moment zo hoog was heeft mij wel enigszins verwonderd.

Mijn beeld van de gemeente heb ik niet in z’n geheel bij hoeven stellen. Ik had, zoals eerder genoemd, niet verwacht dat de werkdruk zo hoog was. Ook wist ik niet dat de gemeente Raalte op diverse vlakken een samenwerkingsverband heeft met de gemeente Deventer en Olst-Wijhe.
Andere studenten die leergierig zijn en zich breed willen oriënteren adviseer ik zeker stage te gaan lopen bij een gemeente, omdat je vanuit de opleiding weinig lesstof krijgt omtrent de overheid. Dit kun je bij de gemeente juist leren.

Gerard van Rooij, stagebegeleider van Bas aan het woord.

Een meewerkstage is bedoeld om een zo volledig/juist beeld van het werk bij een gemeente te krijgen. Het betreffen binnen ons team veelal ondersteunende klussen die onderdeel uitmaken van een groter geheel. Hierbij besteden we wel extra aandacht aan uitleg over het gehele proces.

Wij hebben binnen onze afdeling gekozen voor een stagiair, omdat de gemiddelde leeftijd van financieel adviseurs steeds hoger wordt en op korte termijn jonge instroom noodzakelijk is. Wij willen via deze weg studenten laten zien wat het werk bij een gemeente inhoudt.

Het verwonderd mij dat het inderdaad zo is dat de overheid weinig tot geen aandacht krijgt binnen de opleiding van de stagiair. Binnen het financiële
cluster hebben we nog nooit eerder een stagiair gehad. Bij voldoende klussen en begeleiding is het zeker een aanrader om een stagiair de mogelijkheid te geven mee te werken. ​