Zou je jezelf kort voor willen stellen?
Mijn naam is Annebel Ruiter. Ik ben 22 jaar en woon in Zwolle. Ik studeer Communicatie aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Naast mij studie doe ik graag veel leuke dingen met vrienden want ik houd van gezelligheid.
 

 

 


Bij welke gemeente loop je stage en wat voor werkzaamheden voer je uit?
Sinds september loop ik stage binnen het team Communicatie van de gemeente Dalfsen.De sfeer binnen de organisatie is erg goed en prettig. Hierdoor ga ik dagelijks met veel plezier naar mijn stage toe. De stage die ik doe betreft geen meeloopstage maar een afstudeerstage. Dit betekent dat ik voornamelijk bezig ben met mijn afstudeeropdracht.Ik ben bezig met uitvoeren van een communicatieonderzoek onder de inwoners van gemeente Dalfsen en ga de organisatie hierover van advies voorzien. Binnen de gemeente Dalfsen krijg ik alle ruimte voor mijn afstudeeropdracht. Daarnaast worden mij ook voldoende kansen aangeboden voor het oppakken en uitvoeren van andere (dagelijkse) werkzaamheden.
 
Wat heeft je verwonderd over het werken bij een gemeente?
Wat mij heeft verwonderd is de informele sfeer binnen de gemeente Dalfsen. Voor aanvang van de stage was mijn verwachting dat de sfeer nogal formeel zou zijn. Het tegendeel is echter gebleken. Ik vind een goede sfeer binnen een organisatie of afdeling van belang omdat dit bijdraagt aan het werkproces en je motivatie.
 
Heb je je beeld welke je had voordat je stage ging lopen bij een gemeente, bij moeten stellen?
Het beeld dat ik had voordat ik stage ging lopen bij de gemeente Dalfsen heb ik niet hoeven bijstellen. De enige verwachting die ik voor aanvang van de stage had was dat de sfeer binnen een overheidsorganisatie formeel zou zijn. Tijdens mijn studie heb ik bij verschillende organisaties een ‘kijkje’ mogen nemen. Ik heb voornamelijk ervaring opgedaan bij commerciële organisaties. Hierdoor was ik juist erg geïnteresseerd in de stage bij een overheidsorganisatie en wilde ik graag een kijkje nemen bij de gemeente Dalfsen. Stagelopen bij de gemeente Dalfsen zag ik als uitdaging omdat ik op dit vlak nog weinig ervaring had. Daarnaast zag ik de mogelijkheid om mij breed te oriënteren voordat ik in het werkveld aan de slag ga.
 
Zou je andere studenten adviseren om stage te lopen bij een gemeente?
Ik zou andere studenten zeker adviseren om stage te lopen bij de gemeente Dalfsen omdat het een prettige organisatie is, die mogelijkheden voor ontwikkeling biedt. De gemeente Dalfsen is een goed leerbedrijf, stagiaires worden écht gezien als collega en je doet binnen de gemeente Dalfsen volledig mee!


Linda Westerkamp: stagebegeleider van Annebel aan het woord
 

Zou je kort willen vertellen over de stageplek/opdracht van de stagiair?
Annebel heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken wat de wensen en behoeften zijn van inwoners op het gebied van communicatie met de gemeente. Social media zijn bijvoorbeeld nieuwe communicatiemiddelen en als gemeente maken we daar al voorzichtig gebruik van. De vraag is of we dat zouden moeten uitbreiden omdat inwoners het een prettig communicatiekanaal is, of dat inwoners nauwelijks gebruik maken van deze manier van communiceren. Zo onderzoekt Annebel nog een aantal communicatiemiddelen en uiteindelijk adviseert zij ons op basis van haar bevindingen. Dat advies verwerken we vervolgens in het nieuwe communicatiebeleid.
 
Waarom hebben jullie ervoor gekozen om een stageopdracht uit te zetten of te werken met stagiairs?
De ervaring leert dat de inzet van stagiairs een meerwaarde heeft. Zij zijn in principe volwaardige collega’s die je heel goed een opdracht kunt toevertrouwen. Omdat de capaciteit in ons team op gezette tijden erg beperkt is, is de inzet van een stagiair erg welkom. Daarnaast biedt je een stagiair ook een goede leeromgeving. Dus een win-win situatie. Aan de ene kant krijgen wij tijdelijk een extra medewerker, en aan de andere kant bied je een stagiair een goede leerplek.
 
Wat heeft je verwonderd over de stagiair?
Annebel is leergierig en is ook heel goed in staat om zelfstandig te werken. Ze pakt haar taken heel serieus op. Maar eigenlijk had ik dat aan het begin van de stageperiode al wel verwacht.
 
Zou je collega’s aanraden om stagiairs in te zetten binnen hun afdeling/team?
Een stagiair heeft absoluut meerwaarde. Derdejaars studenten zijn echt ‘helpende handjes’ en je geeft ze de mogelijkheid om hun kennis in praktijk te brengen. Afstudeerders kunnen je erg behulpzaam zijn bij de meer complexere vraagstukken. Nogmaals, het is een win-win situatie. Wij hebben tijdelijk een extra medewerker, die goed en zelfstandig functioneert en de stagiair heeft een goede leer-werkplek.