Ik ben André Weijs, 21 jaar oud en woonachtig in Genemuiden. De afgelopen vier jaar ben ik vooral bezig geweest met mijn studie Bedrijfskunde aan de Christelijke Hogeschool Ede en in het kader van mijn afstudeerproject ben ik inmiddels afstudeerstagiair. Ik loop stage bij Veiligheidsregio IJsselland, team Incidentbestrijding. Ik hou me bezig met mijn adviesproject dat bij het afstuderen hoort, met als hoofdvraag “hoe kan Veiligheidsregio IJsselland, door middel van een nieuwe LEAN-werkwijze die als best practice voor andere veiligheidsregio’s geldt, de actualiteit van haar digitale bereikbaarheidskaart borgen?”

Dat betekent dat ik met veel verschillende partijen om tafel zit en probeer te vinden waar de bottlenecks en inefficiënties in de processen zitten en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de eindgebruiker, onze repressieve dienst, actuele en juiste planvorming heeft. Als dat duidelijk is wordt het advies geformuleerd en geïmplementeerd, zodat er uiteindelijk een effectief, efficiënt proces staat waarmee de veiligheidsregio kan borgen dat de bereikbaarheidskaart actueel is en zo veel mogelijk voldoet aan de eisen en wensen van de gebruikers.

Wat mij het meest verwonderd heeft aan het daadwerkelijk intern zijn bij de veiligheidsregio is het gemak waarmee je je door de organisatie beweegt. Ondanks dat besluitvorming langer duurt dan in het bedrijfsleven, kun je je zelfs als stagiair gemakkelijk door de organisatie bewegen en ook hoger in de organisatie, zonder al te veel moeite spreken wie je moet spreken. Dat maakt het makkelijker om draagvlak te creëren voor dat wat jij wilt doen en tegelijkertijd bouw je een netwerk op. In mijn geval is dat netwerk al meerdere keren ontzettend waardevol gebleken.

Voordat ik stage ging lopen bij de veiligheidsregio, had ik de verwachting dat de besluitvorming hoger in de organisatie vlotter zou lopen dan het geval is. Echter, ik kan bevestigen dat het beeld dat veel leeftijdsgenoten hebben (ambtenaar 1.0: inefficiënt en lui volk) absoluut niet klopt. De collega’s met wie ik te maken krijg, werken effectief en efficiënt, houden van aanpakken en zijn bereid nét dat stapje extra te zetten. Dat heeft ook te maken met de achtergrond van de organisatie. De manier waarop et met werktijden et cetera wordt omgegaan heeft een positieve invloed; daarnaast zijn het veel mensen met een brandweer­achtergrond. Doorpakkers dus. Iedere medewerker mag zelf bepalen waar en wanneer hij werkt, zolang hij de resultaten haalt die hij moet halen. Die vrijheid werkt erg fijn en zorgt voor gemotiveerde medewerkers.

Ik zou andere studenten zeker adviseren om ook stage te lopen bij de veiligheidsregio. Of je een meewerkstage doet of een adviesproject, veiligheidsregio’s zijn vaak prettige, open organisaties vol met gemotiveerde collega’s die je graag verder helpen. En laten we eerlijk zijn, wie wil nou niet zelf bepalen wanneer en waar hij werkt?