Als onderdeel van een samenwerkingsopdracht hebben zeven trainees van Talentenregio een netwerk voor huidige en oud-trainees opgezet. De eerste stap, peilen of er belangstelling voor een netwerk is onder de (oud-)trainees, kon al snel positief beantwoord worden. Een reden voor het opzetten van dit netwerk is om trainees na het afronden van het traineeship betrokken te laten blijven bij Talentenregio, maar ook om ervaringen uit te wisselen als jonge ambtenaren en om hun individuele netwerk uit te breiden. 

Donderdag 8 juni is er een enthousiaste groep oud en huidige trainees van Talentenregio in het provinciehuis van Overijssel bij elkaar gekomen voor de aftrap van het Traineenetwerk Talentenregio (TNT). Onder leiding van Mara van den Eelaart (Ynnovator) is er tijdens deze bijeenkomst gezamenlijk nagedacht over verdere invulling van dit netwerk. Hierbij zijn vier vragen behandeld:

Waar moeten de bijeenkomsten plaatsvinden?

Welke thema’s wil je graag zien op de bijeenkomsten?

Hoe gaan we dit netwerk voortzetten?

Waarom zouden we een netwerk moeten hebben?

Veel creatieve ideeën om dit netwerk vorm te geven zijn hier naar voren gekomen. Dit bracht genoeg ideeën voor volgende inspirerende bijeenkomsten. Ook was er tijdens de kick-off een mogelijkheid om een professionele LinkedIn foto te laten maken door Laurens Oosterbroek van Qroost Beeldmakers.

Na een geslaagde avond, waarop herinneringen werden opgehaald en toekomstplannen werden bedacht, komt er zeker een vervolg. De volgende bijeenkomst staat voor eind 2017 gepland. 2 oud-trainees en 2 trainees uit de huidige traineegroep zullen deze bijeenkomst samen organiseren.